Краткорочна размена на група ученици рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Поинакво образование во училницата во природа“

Во периодот од 19-23.08.2021 година беше реализирана краткорочна размена на група ученици во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Поинакво образование во училницата во природа“. Училиште-домаќин беше училиштето од Латвија Staļģenes Vidusskola, а во активностите учествуваат наставници и ученици од сите партнер-училишта во проектот: од Латвија, Естонија и Романија, како и 5 ученици и 2 наставници од нашето училиште.

Главна цел на летниот камп беше запознавање на сите партнер-училишта, државите и нивата култура и традиции и поттикнување на здрав животен стил користејќи го методот на учење преку проекти.

За време на летниот камп беа спроведени следните активности:

 • работилница за методот на учење преку проекти
 • работилници за промоција на здрав животен стил (здрава храна, физички активности, комункација, стрес менаџмент)
 • презентации на своите училиште, држави, традиции и обичаи
 • спортски активности во природа
 • STEM работилница во природа
 • локални прошетки поврзани со теми од предметите биологија, географија, историја и природни науки

Известување за слободни изборни предмети во IV одделение

Во учебната 2021/2022 година за слободни изборни предмети во IV одделение кои беа понудени во Водичот од Бирото за развој на образование во ООУ„Лазо Ангеловски“ за првото полугодие избран е предметот сликање, цртање, вајарство а за второ полугодие пеење и танцување согласно новата Концепција за основно образование.

Резултати од Интернационалниот натпревар Кенгур 2021

На 18.03.2021 година се одржа Интернационалниот натпревар Кенгур 2021 на кој ученици од нашето училиште ги постигнаа следните резултати:

1 место:

 • Мила Јанеска – I одд
 • Клара Јовановска -   I одд
 • Горазд Ѓорѓиевски -  I одд
 • Виктор Јониќ -  I одд
 • Ирина Димовска - II одд
 • Јана Пашовска - II одд
 • Тео Марков -  III одд
 • Ева Димитровска - III одд
 • Стефан Ќурчиески  - III одд
 • Дамјан Сековски - III одд
 • Теофил Сачкарски - III одд
 • Александар Јаќимовски - III одд
 • Јаков Павловски - IV одд
 • Андреј Тошевски – IV одд
 • Игор Димовски - V одд

2 место:

 • Јана Колевска - II одд
 • Симона Митковски - IV одд
 • Доротеа Барбутов - IV одд
 • Горјан Колевски - V одд

3 место:

 • Давид Илиевски - IV одд

Дисеминација од виртуелните активности како дел од краткорочни настани за обука на заеднички персонал и придружни лица во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Поинакво образование во училницата во природа“

Во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Поинакво образование во училницата во природа“ беа одржани виртуелните активности како дел од краткорочни настани за обука на заеднички персонал и придружни лица во периодот од 26-28.04.2021 година на кои училиште-домаќин беше Palade Põhikool, Естонија. На мобилноста присуствуваат членови од партнер-училиштата од Латвија, Романија и Македонија. Од нашето училиште беа присутни 4 наставници: Елена Кузманова, Даниела Давковска, Жаклина Колевска, Весна Стрезовска.

На 22.06.2021 година се одржа дисеминација на реализираните активностите.

Наставниците кои учествуваа на мобилноста, Елена Кузманова, Даниела Давковска, Жаклина Колевска, Весна Стрезовска, ги преставија активностите за време на мобилноста на останатите колеги од нашето училиште. Презентацијата можете да ја погледнете подолу

Атмосферата од реализираната дисеминација на 22.06.2021 година

Известување

Се известуваат родителите дека од 22-25.06.2021 година во период од 9 до 12:30 часот ќе можат да ги подигнат потврдите за запишан ученик во прво одделение во учебната 2021/2022.

Потврдите ќе послужат за добивање еднократна парична помош од страна на Општина Аеродром.