Посета на DSSMITH (поранешна Комуна)

На ден 8.11.2019 година учениците од актив трето ја посетија работната организација DSSMITH (поранешна Комуна) со цел да се запознаат за својствата на хартијата, нејзината обработка, доработка и рециклирање. Истата тема се изучува во месец ноември по предметот природни науки.

Идни иноватори

На 08.11.2019 година учениците од III-2 одделение присуствуваа на отварањето на традиционалната и најголема Меѓународна изложба Макинова 2019 што се одржува по 40-ти пат во организација на Сојузот на пронаоѓачите и автори на технички унапредувања на Македонија – Спатум и Народна техника на Македонија по повод Светскиот ден на науката. Изложбата Макинова 2019 е придружена по 17-ти пат со изложбата Еконова 2019 на иновации, пронајдоци и идеи чија цел е подобрување на животната средина. Покровител на МАКИНОВА 2019 и ЕКОНОВА 2019 е Претседателот на Република Северна Македонија г-дин Стево Пендаровски. На меѓународната изложба МАКИНОВА 2019 и ЕКОНОВА 2019 пријавени се 113 учесници од кои 75 од Република Македонија и 38 учесници од Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија, Бугарија, Република Српска и Словенија.

Дисеминација на активностите од првата мобилност на наставници во рамките на КА229 проектот „Креативни читатели“

На 07.11.2019 година за време на Наставничкиот совет се одржа дисеминација на активностите од првата мобилност на наставници во рамките на КА229 проектот „Креативни читатели“ која се реализираше во периодот од 14-18.10.2019 година во Липовљани, Хрватска.

Наставниците кои учествуваа на мобилноста, Мирослава Павлова-Аневска и Весна Стрезовска, ги преставија активностите за време на мобилноста на останатите колеги од нашето училиште. Презентацијата можете да ја погледнете подолу

Дисеминација на активностите од првата мобилност на наставници во рамките на КА229 проектот „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“

На 07.11.2019 година за време на Наставничкиот совет се одржа дисеминација на активностите од првата мобилност на наставници во рамките на КА229 проектот „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“ која се реализираше во периодот од 21-25.10.2019 година во Загреб, Хрватска.

Наставниците кои учествуваа на мобилноста, Љубица Ружинска, Валентина Петрова и Марјан Куцулоски, ги преставија активностите за време на мобилноста на останатите колеги од нашето училиште. Презентацијата можете да ја погледнете подолу