3-ти Декември – Меѓународен ден на лицата со посебни потреби

3 декември се одбележува како Меѓународен ден на лицата со посебни потреби. Овој ден е посебно акцентиран на потребите и проблемите кои ги имаат и со кои се соочуваат лицата со посебни потреби.
Со тенденција за подобра иднина и инклузивност на овие лица односно еднаквост, самостојно живеење и функционирање во општеството, будење на свеста во општеството и локалното окружување учениците организира и реализираа повеќе  активности во училиштето на тема “Сите сме еднакви без разлика на нашата различност”. Изработиjа многу цртежи со пораки, творби, текстови цртаа  постери и разговараа, дебатираа со наставниците на темата.

Книжевна средба со современите автори на литература за деца

На 3.12.2019 година, по претходен договор и соработка на библиотекарот на училиштето Благица Ангеловска, беше реализирана книжевна средба со современите автори на литература за деца Ксенија Трајчева Маказлиева, Ванчо Полазаревски и Наум Попески, а истата е дел од активностите предвидени за реализација во Еразмус+ КА229 проектот „Креативни читатели“.  Настанот се одвиваше во просториите на локалната Градска библиотека „Јане Сандански“, Аеродром. Учесници беа група ученици од I, V, VI, VII, VIII и IX одд. коишто однапред добија определени задачи и активности од страна на библиотекарот.

Книжевната средба започна со кусо претставување на наведените автори пред учениците читајќи им дел од нивното литературно творештво. Согласно со целите на планираната активност, учениците интерпретираа по неколку песни на присутните автори и се претставија со две драмски изведби на нивни адаптирани прозни текстови. Дел од учениците се претставија со лични прозни и поетски творби, по што писателите им упатија позитивни критики и им дадоа сугестии и во иднина да продолжат да творат. Истовремено, неколку ученици твореа ликовни творби со мотиви на книгата. Учениците им поставија прашања на авторите со што ги збогатија своите претходно стекнати знаења за нив. Целиот книжевен настан се одвиваше во позитивна атмосфера и со непрекината интерактивна комуникација помеѓу учениците и авторите што пробуди огромен интерес и желба повторно да се реализира ваква книжевна средба.

Креативна јазична работилница по германски јазик

На 25.11.2019 година во рамките на проектот германски јазик од прво одделение, а во соработка со Гете Институт Скопје, се одржа креативна јазична работилница. Во рамките на работилницата учествуваше писателот и илустратор Јенс Расмус од Германија. Во рамките на работилницата учениците  имаа можност да го слушаат германскиот јазик од мајчин говорител,  да разговараат со него на интересни теми како животни, пријателство, активности во слободно време и заедно со писателот да илустрираат и напишат мала книга на германски јазик.

Меѓународна изложба “13 Ноември”

На 13.11.2019 година се одржа свечено доделување на награди на ликовниот конкурс организиран од страна на Детскиот ликовен центар по повод “13 Ноември”, денот на ослободувањето на градот Скопје, на кој се закитија со награди нашите ученици: Филип Трифунов II-5 одд., Ванеса Димовска VI-5 одд. и Давид Ангелов III-5 одд.  Честитки за освоените награди им посакуваме уште поголеми успеси во иднина.

Ноември-Месец на науката 2019

На ден 16.11.2019 година на манифестацијата „Ноември-Месец на наука 2019“ во организација на Македонско биолошко друштво и Природно математички факултет од Скопје, во групата природни науки од прво до шесто одделение, трето место за изведување на експеримент освои ученичката Нина Панчевска од III-2 одд., ученикот Марко Панчевски од V-4 одд. освои втора награда, а ученикот Филип Добковски од III-1 одд. доби сертификат за учество.
Во областа биологија ученичките Екатерина Атанасова од VII-4 одд. освои трето место со обермаеров тест и ученичката Пела Серафимов од VII-1 одд. исто така освои трето место со микроорганизми/бактерии.