Државен натпревар по биологија и природни науки

На Државениот натпревар по биологија и природни науки кој се одржа онлајн на 28.09.2020 година, учениците од нашето училиште ги постигнаа следните резултати:

Природни науки

IV одделение

 • сертификат за постигнат особен успех на натпреварите по природни науки во 2020 година на надобро рангираните учесници – Марија Талеска (ментор: Екатерина Геговска)
 • втора награда – Марија Талеска (ментор: Екатерина Геговска)
 • трета награда – Филип Горгијев (ментор: Магдалена Петреска)
 • пофалница – Никола Зорески (ментор: Магдалена Петреска), Сара Драгниќ (ментор: Екатерина Геговска), Ива Мицева (ментор: Екатерина Геговска)
 • учество – Теона Џуговска (ментор: Екатерина Геговска), Лука Костадиноски (ментор: Гордана Југрева)

VI одделение (ментор Весна Јорданова)

 • второ место - Марко Колевски, Ива Божеска
 • трето место - Ана Радеска
 • пофалница - Андреа Лукарова, Деа Јаначковска
 • учество - Павел Ваневски

Биологија

VII одделение (ментор Весна Јорданова)

 • прво место - Теона Тренеска
 • трето место - Катерина Иванова

VIII одделение (ментор Цветанка Малческа)

 • учество - Гала Додевска, Марија Поповска

IX одделение (ментор Цветанка Малческа)

 • второ место и специјален сертификт  од ДБМ  за постигнат особен успех на натпреварите по биологија во 2020 год. - Марија Станчева

Европска ознака за квалитет за еТвининг проектот „Млади новинари денес – одговорни граѓани утре“

еТвининг проектот „Млади новинари денес – одговорни граѓани утре“ (Young journalists today – responsible citizens tomorrow) кој е дел од Еразмус+ КА22 проектот под исто име и кој се реализираше во периодот од декември 2019 до мај 2020 година, се здоби со Европска ознака за квалитет. Ова значи дека работата на наставниците, нивните ученици и училиштето во кое што работат, е препознаена и наградена со највисоко европско ниво. еТвининг проектот во јуни 2020 година исто така доби Национални ознаки за квалитет од страна на Националните агенции од Македонија, Хрватска, Србија и Шпанија, а во септември 2020 од страна на Националните агенции од Романија и Италија. Резултатите можете да ги погледнете на следниот линк.

aa1a1bc7b61b40c1_eql_en

Е-книга и материјали за 15 работилници за „Медиумска писменост и дигитално граѓанство“

Еразмус+ тимовите од 5 парнер-училишта (Хрватска, Северна Македонија, Србија, Романија и Шпанија) вклучени во нашиот КА229 проект „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓни утре“ за време на летниот распуст подготвија е-книга која содржи материјалите за 15 работилници за „Медиумска писменост и дигитално граѓанство“. Цел на работилниците во оваа е-книга е да се влијае врз развивање на критички однос кон медиумите и развивање на компетенции во полето на дигиталното граѓанство.

Е-книгата е достапна на следниот линк

2020-09-19-20-36-shared.kotobee.com

Поголемиот дел од работилниците во оваа е-книга се наменети за наставниците кои сакаат кај своите ученици да ја развијат дигиталната писменост и да ги поттикнат учениците за одговорно дигитално граѓанство. Но, како што се договоривме во рамките на нашето партнерство за време на проектот, некои од работилниците сакаме да ги насочиме и кон родителите. Па затоа подготвиме и две работилници за родители. Специфично за сите работилници во оваа е-книга е тоа што не бара од наставниците никаква дополнителна подготовка. Секоја работилница освен презентација за реализација на работилницата содржи и прецизно дефинирани задачи. Работилниците можат да се реализираат во времетраење од 40 минути, односно прилагодени се за реализација на еден училишен час. Поголемиот дел од работилниците се наменети за ученицие од предметна настава, а две работилници се наменети за учениците од одделенска настава.

Освен во нашата е-книга, работилниците и потребните материјали за реализиација на истите достапни во PDF формат на веб страната на проектот во рубриката Workshops in Macedonian. Следните работилници се вклучени во нашата е-книга:

Хрватска

Република Северна Македонија

Романија

Србија

Шпанија

Документи со известувања за почетокот на учебната 2020-2021 година

Куќен ред за реализација на воспитно образовниот процес со физичко присуство на учениците за учебната 2020-2021год

Правилник за однесување во училиштето на ученици кои ќе следат настава од далечина

Распоред на влегување по одделенија од I-III одд за одржување на настава со физичко присуство

Регионален натпревар по природни науки и биологија

На Регионалниот натпревар по природни науки и биологија кој се одржа онлајн учениците од нашето училиште ги постигнаа следните резултати:

Природни науки

IV одделение

 • прва награда: Сара Драгниќ (ментор: Екатерина Геговска)
 • втора награда: Филип Горгијев (ментор: Магдалена Петреска), Теона Џуговска (ментор: Екатерина Геговска) и Никола Зорески (ментор: Магдалена Петреска)
 • трета награда: Ива Мицева (ментор: Екатерина Геговска), Марија Талеска (ментор: Екатерина Геговска) и Лука Костадиноски (ментор: Гордана Југрева)
 • пофалница: Павел Зафировски (ментор: Гордана Југрева)

V одделение (ментор: Ирина Шорева)

 • трета награда: Михаил Мицковски, Мила Блажева и Давор Панајотов
 • пофалница: Гаврил Азманов и Марко Панчевски
 • учество: Никола Ничев

VI одделение (ментор: Весна Јорданова)

 • втора награда: Марко Колевски, Ана Радеска и Ива Бошевска
 • трета награда: Деа Јаначкова, Павел Ваневски и Андреа Лукарова
 • пофалница: Дамјан Илиоски и Исидора Коколанска

Биологија 

VII одделение (ментор: Весна Јорданова)

 • прва награда: Теона Треневска
 • трета награда: Катерина Иванова
 • пофалница: Теодора Сазданова и Лука Ѓуриќ
 • учество: Ана Гривчевска

VIII одделение (ментор: Цветанка Малческа)

 • прва награда: Андреа Пејковска
 • втора награда: Лара Маркова
 • трета награда: Марија Поповска и Гала Додевска
 • пофалница: Марија Митовска и Миа Драгниќ

IX одделение (ментор: Цветанка Малческа)

 • прва награда: Марија Станчева
 • пофалница: Мартина Јаначковска