Училишен натпревар „ЕКО ПАКЕТ МАКЕДОНИЈА 2018“

На ден 24.04.2018 година во нашето училиште се одржа училишен натпревар насловен како ЕКО ПАКЕТ МАКЕДОНИЈА 2018 (во рамките на истоимениот проект), за изработка на уметнички дела од Тетра Пак амбалажа на тема „Зелен транспорт“ за учениците од I до V одделение. Од изложените изработки се избраа три најдобри:

 • изработката на учениците Матеј Николов, Матеј Зимбаков, Андреј Митев, Карл Петрушевски, Василија Давчевска, Ева Ѓуриќ од II-1 одделение насловена како еко авион го освои првото место; 
 • изработките од III-2 одделение зелен еко-бус второ место изработен од учениците Ана Дрвошанска, Ивана Атанасовска, Дафина Пеновска, Уна Јосевска, Тодор Чунгурски и
 • уште еден еко-автобус освои трето место изработен од учениците Мила Блажевска, Јована Димовска, Матеј Стевковски, Ива Димитријевиќ, Гаврил Азманов.

Овие три изработки се натпреваруваат понатака на државен атревар во рамките на истоимениот проект кој се планира да се одржи во месец мај.

Регионален натпревар по музичко образование „Млади музичари и интерпретатори“

На ден 24.04.2018 година се одржа Регионалниот натпревар по музичко образование „Млади музичари и интерпретатори”, организиран од страна на Здружението на музички педагози на РМ. Учениците од нашето училиште ги освоија следните резултати:

I натпреварувачка дисциплина: хорови

I (прво) место

 • хорот при ООУ „Лазо Анегловски“ – ментор Тања Крстевска

I натпреварувачка дисциплина: оркести

II (второ) место

 • оркестарот при ООУ „Лазо Анегловски“ – ментор Наташа Димовска

Учениците од V-1 одд настапија како детски оркестар на ООУ ,,Лазо Ангеловски” под менторство на одделенскиот наставник Соња Геговска. Тие беа единствени на таа возраст и вон конкуренција. И покрај тоа што носеа голем товар свирејќи на настан со поголеми учесници, издржаа храбро. По едногласна одлука на жирито, учениците од детскиот хор на нашето училиште ќе добијат пофалници за учество на музичките смотри.

II натпреварувачка дисциплина: солисти и групи:

 I (прво) место:

 • Мила Цветковиќ VII-2 одд - ментор Наташа Димовска
 • Сара Бурнеска VII-2 одд - ментор Наташа Димовска
 • Јулија Ѓорѓиеска VII-1 одд - ментор Наташа Димовска

II (второ) место:

 • Анастасија Илиевска VII-5 одд - ментор Тања Крстевска
 • Мила Горгиевска IX-5 одд - ментор Тања Крстевска
 • Борјана Коцева VIII-2 одд - ментор Наташа Димовска

Нагледен час по англиски јазик со примена на PBL

На ден 24.4.2018 година беше реализиран нагледен час по англиски јазик од страна на наставникот по англиски јазик Љубица Ружинска. Нагледниот час е дел од дисеминацијата од посетената обука за ,,Учење преку проекти (PBL)” во Берлин, Германија во рамките на Еразмус+ КА101 проектот „Подучување по мерка за мотивирани ученици“.
Целите на часот беа учениците да:
 • го разберат вокабуларот поврзани со временските прилики;
 • правилно ги изговараат и соодветно ги применуваат лексичките единици во едноставни куси искази за да искажат временски прилики.

Краток опис на PBL проектот „Ние сме метеролози“

Времето е секаде околу нас и влијае врз секодневниот живот. Со ова времето (временските прилики) преставува автентична и релевантна тема за учење од страна на учениците. Предвидувањето на времето (временската прогноза) ќе ги научи учениците да прибираат и анализараат податоци, да ги интерпретираат резултатите и да ги презентираат пронајдените информации. Во овој PBL проект учениците треба да станат метеролози преку истражување на временските услови.

Проектот ќе започне со воведна активност во која на учениците ќе им биде презентирано писмо со кое од нив ќе биде побарана помош да им помогнат на друго (виртуелно) училиште кое планира да изведе настава во природа во локалната средина и потребна им е временска прогноза за да можат да ги испланираат активностите.

Цели на PBL проектот

Програмски цели:

 • опишување на временските прилики во локалната средина и промените на истите во период од 5 дена
 • прибирање и анализирање на податоци за временски прилики
 • изработка и презентација на 5 дневна временска прогноза

Вештини на 21-виот век:

 • креативност и иновативност
 • истажување и информациска флуентност
 • критичко размислување, решавање на проблемски задачи и донесување на одлуки
 • комуникација и соработка

Корелација со други предмети: природни науки, математика

Регионален натпревар по англиски јазик

На ден 21.04.2018 година нашето училиште беше домаќин на регионалниот натпревар по англиски јазик организиран од страна на ЕЛТАМ – Асоцијацијата на наставници по англиски јазик и книжевност на РМ. На натпреварот учениците од нашето училиште ги освоија следните резултати:

V одделение

 • 3 место - Теона Тренеска, наставник-ментор Емица Здравев
 • 3 место - Сара Костова, наставник-ментор Емица Здравев

VII одделение

 • 3 место - Мартина Јаначковска, наставник-ментор Мирослава Павлова-Аневска

IX одделение

 • 4 место - Карина Митева, наставник-ментор Морфа Петровска

Учениците продолжуваат на државниот натпревар кој ќе се одржи на 12.05.2018 година.