Национална акција „Светскиот ден на чистење“

Во рамките на националната акцијата за чистење на отпадот поддржана од Владата на Р. Македонија, во нашето училиште се одржаа низа активности за одбележување на „Светскиот ден на чистење“ на 15 09 2018 година. За таа цел во училиштето беше спроведена еколошка акција преку организирање на низа активности на членовите на еколошката секција. Дел од учениците беа ангажирани во изработка на Еко пароли за подигање на еколошката свест, а дел беа директно вклучени во чистење на училиштето и училишниот двор.

Почеток на учебната 2018-2019 година

Наставата во новата учебна година започнува со следниот распоред на паралелки по смени, а смените се менуваат на две недели.

На првиот училишен ден учениците треба да дојдат на училиште во училишни униформи. Учениците од VI-IX одделение ќе добијат информација од класните раководители за новите униформи на првиот училишен час.

Среќен почеток!

info

Меѓународен франкофонски камп

Меѓународниот франкофонски камп во Тиранасе се одржува под покровителството на Меѓународната организација на франкофонијата, а реализацијата на годишниот капм е подржана од партнерството меѓу Министерството за образование и наука на Р.Македонија, Нациналната комисија за Франкофонија, Здружението на професорите по француски јазик со поддршка на Меѓународната организација на франкофонија и CREFECO-регионален центар за земјите од Централна и Источна Европа.
На овој камп учествуваа 36 ученици -франкофони од шест франкофонски земји од регионот: Македонија, Молдавија, Романија, Бугарија, Ерменија и Албанија. Благодареније на постигнати успеси на повеќе државни натпревари по француски јазик во учебната 2017/2018 Македонија ја преставуваат шест основни училишта меѓу кои и ООУ Лазо Ангеловски со ученичката Сара Бурнеска.
Во рамките на франкофонскиот камп беа ангажирани аниматори од Франција Романија и Албанија кои на учесниците им понудија богата програма со најразлични активности: едукативни и друштвени игри, спортски активности, театарски работилници, поетско читање, караоке и друго со цел да се збогаатат знаењата и вештините по француски јазик, да разменуваат икуства и да стекнат нови пријателства.

 

Меѓународен училишен фестивал – Креативни едукативни филмови (КРЕФ) 2018

Ученикот Марко Панчевски од III-4 одд. под менторство на одд.наставници Марина Стојчевска и Жанета Митровска учествуваше на Меѓународниот училишен фестивал – Креативни едукативни филмови (КРЕФ) 2018 и обезбеди пласман за влез во финалето во категорија на ученици до 10 години.

Меѓународниот натпревар на едукативни филмови има за цел активно вклучување на учениците во наставниот процес, развивање партнерски однос помеѓу ученикот, учителот и родителот, размена на бесконечен број идеи за практична реализација на содржини и цели и зачувување лични спомени од наставничката професија. Финалето на натпреварот ќе се одржи во Штип на 29-30.09.2018 година.

Споделете го видеото и ставете свој Like за да можеме да му помогнеме на Марко да обезбеди подобар пласман во финалето https://youtu.be/MjcxE1awwsU

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани родители, Ве известуваме дека ООУ„Лазо Ангеловски“, општина Аеродром, од 20.06.2018 година ќе ги  издава потврдите за  запишани ученици во прво одделение за учебна 2018/2019 година. Потврдите се наменети да Ви послужат за остварување на паричен надоместок во износ од 3500 денари за запишан ученик во I одделение од страна на Општина Аеродром.

Потврдата заедно со останатите потребни документи може да се поднесат во Општина Аеродром секој работен ден од од 09:00 до 15:00 часот во канцеларија број 19.