Дисеминација на нашите КА229 проекти за време на job-shadowing активност со наставници од Португалија

Во периодот од 16-20.05.2022 година нашето училиште е домаќин на job-shadowing активност со наставници од училиштето Santo André Schools Group (AESA) од Бариеро, Португалија.

За време на првиот ден од job-shadowing мобилноста наставниците од Португалија следеа неколку презентации: запознавање со образовниот систем во нашата држава, организацијата на наставаната и образованието во нашето училиште, запознавање со методите и начините на работа со ученици со посебни потреби и презентација на постоечките Еразмус+ КА229 проекти. Подолу можете да ги проследите презентациите од трите КА229 проекти кои беа презентирани

Презентација на Еразмус+ КА229 проект „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“

Презентација на Еразмус+ КА229 проект „Креативни читатели“

Презентација на Еразмус+ КА229 проект „Поинакво образовани во училницата во природа“

Атмосферата за време на првиот ден од job-shadowing мобилноста

Работилница „Кога комплицираното станува забавно и лесно разбирливо“ (интерни обуки за наставници)

Во месец мај (7.05 и 14.5 2022 година) беа реализирани 2 работилници за развивање на креативноста и критичкото размислување на тема „Кога комплицираното станува забавно и лесно разбирливо“.

Темите опфатени во обуката беа:

 • Запознавање со Љубљана и Примера
 • Што е СТЕМ?
 • Зошто науката е интересна?
 • Како да се направи науката забавна?
 • Учење базирано на експерименти
 • Експеримент 1: Зошто пукаат пуканките?
 • Како наставникот да ги мотивира учениците?
 • (hands-on) Практичен  приод во истражувањето
 • Експеримент 2: Како правилно да се заштитиме од УВ зраци?
 • Кои ресурси може да ни помогнат?
 • Експеримент 3:  Што ќе се случи со пламенот од свеќата?
 • Експеримент 4:  Зошто лентите бегаат?

Работилниците беа дел од дисеминацијата од посетената обуката за креативност и критичко размислување во Љубљана, Словениа во рамките на Еразмус+  КА101 проектот „Градеме нови мостови – размислувај надвор од кутијата“ во периодот од 27.03-02.04.2022 година и беа реализирани од страна на наставниците: Тања Јосимовска, Емилија Сарафилоска и Валентина Петрова.

Таргет групата на работилниците беа одделенските и предметните наставници и стручни соработници од нашето училиште, ООУ „Лазо Ангеловски“, како и наставници од училиштата од општина Аеродром и Кисела Вода. Работилниците беа посетени од вкупно 40 наставници.

Атмосферата за време на работилницатите на 7.5.2022 година

Атмосферата за време на работилницатите на 14.5.2022 година

Дисеминација од две мобилности: краткорочна обука на наставници и краткорочната размена на група ученици во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Поинакво образование во училницата во природа“

Во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Поинакво образование во училницата во природа“ беа одржани две мобилности: краткорочна обука на наставници и краткорочна размена на група ученици во периодот од 04-07.04.2022 година на кои училиште-домаќин беше Palade Põhikool, Естонија. На мобилностите присуствуваат ученици и наставници од партнер-училиштата од Латвија, Естонија Романија и Македонија. Од нашето училиште на краткорочната обука на наставници учествуваа 4 наставници: Даниела Давковска, Елена Кузманова, Донка Митева и Весна Мирчевска, а на краткорочната размена на група ученици учествуваа 6 ученици: Марко Панчевски, Марко Боневски, Олег Петровски, Павел Зафировски, Ангела Крстевска и Миа Сидовска.

На 13.05.2022 година се одржа дисеминација на реализираните активностите.

Учениците и наставниците кои учествуваа на мобилностите, ги преставија активностите од двете обуки на останатите ученици и наставници членови на СТЕАМ секцијата (Fun science) од нашето училиште. Презентацијата можете да ја погледнете подолу

Презентација од дисеминација Естонија

Атмосферата од реализираната дисеминација на 13.05.2022 година

Дисеминација на активностите од првата и втората ученичка размена во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“

На 06.05.2022 година беше извршена дисеминација на активностите од првата и втората ученичка размена во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“. Првата ученичка размена беше реализирана во периодот од 21-25.03.2022 година на која училиште-домаќин беше ОШ „Доситеј Обрадовиќ“ од Чичевац, Србија. На оваа размена учествува 10 ученици од нашето училиште. Втората ученичка размена беше реализирана во прериодот од 11-15.04.2022 година на која училиште-домаќин беше нашето училиште. На оваа размена учествуваа 6 ученици од нашето училиште.

Ученици кои учествуваа на двете ученички размени одржаа дисеминацијата од активностите за време на двете размени на своите соученици од медиумската секција и ученици-преставници од генерациите V-IX одделение. Тие им го пренесоа дожувавањето на своите соученици од активностите во кои имаа можност да другаруваат со ученици од партнер-училишта од Хрватска, Србија и Романија.

Презентацијата од дицеминацијата од првата ученичка размена е достапна на следниот линк

Десиминација од прва ученичка размена на ученици во Чичевац, Србија

Презентацијата од дицеминацијата од втората ученичка размена е достапна на следниот линк

Десиминација од втора ученичка размена на ученици во Македонија