Обележување на Денот на екологијата

На ден 21.03.2018 година учениците од нашето училиште традиционално го одбележија Денот на екологијата. По тој повод учениците од еколошката секција во училишниот двор засадија цвеќиња, а учениците од четврто одделение пишуваа и поставуваа пораки за „Здрава и чиста околина“.

Преку  овие активности учениците  ја зголемуваат  еколошката свест и придонесуваат  за почиста и поздрава животна средина.

Обука за Учење преку проекти (PBL) во рамките на Еразмус+ КА101 проектот „Подучување по мерка за мотивирани ученици“

Во рамките на Еразмус+  КА101 проектот „Подучување по мерка за мотивирани ученици“ во периодот од 12-17.03.2018 година беше посетена обука за Учење преку проекти (PBL) во Берлин, Германија. Обуката беше реализирана од страна на интернационалениот тренинг провајдер Europass Teacher Academy, стручен во проферисонален развој на наставници преку промовирање, поддршка и овозможување на тренинг активности во склад со Еразмус+ принципите. Учесници на обуката беа следните наставници: Љубица Ружинска, Милена Игњатова, Валентина Петрова и Магдалена Петреска.

Цели на обуката беа:

 • запознавање со учењето преку проекти (PBL) и како истото да се имплементира во наставата
 • запознавање со различни активности кои можат да се имплементираат во учењето преку проекти
 • запознавање со начините на кои технологијата и дигиталните алатки можат да се интегрираат во учењето преку проекти
 • запознавање со начините за евалуација на учењето преку проекти со употреба на рубрики
 • создавање на детален план за учење преку проекти
 • запознавање со начините на имплементација на учењето преку проекти на ниво на училиште
 • унапредување на културолошката свест
 • подобрување на говорна комуникација на англиски јазик.

Во следниот период, наставниците кои ја посетија обуката ќе одржат интерни обуки на останатите наставници во училиштето (работилници, отворени часови, менторство на наставници и сл.) како и дисиминација на локално и национално ниво преку организирање на обуки за наставници од училишта од општина Аеродром и пошироко.

Натпревар за изработки од рециклирачки материјал под мотото „Децата и КХС во светот на екологијата“

ООУ„Лазо Ангеловски“ –Општина Аеродром, Скопје во соработка со ЈП Комунална Хигиена Скопје на 16.03.2018 година организираше училиштен натпревар за изработки од рециклирачки материјал на слободна тема под мотото „Децата и КХС во светот на екологијата“.

На натпреварот се избраа по три изработки во три категории односно: три први, втори и три трети места од едноставна причина што учениците заедно со нивните родители и наставници максимално се ангажирале и беа приложени вкупно 50 изработки.

Трите први места изработени од ученици од I-5, III-2, V-3  одделение продолжија на градски натревар кој се оддржа на 19.03.2018 година во Градскиот парк Скопје а во организација на ЈП Комунална Хигиена Скопје, министерство за животна средина и просторно планирање и Град Скопје. Настанот е именуван како „Децата и КХС во светот на екологијата“ и воедно освоија прва награда.

 

Општински/регионален натпревар по информатика

На 11.03.2018 година нашето училиште учествуваше на општинскиот/регионалниот натпревар по информатика, организиран од Здружение на Информатичарите на Македонија – ЗИМ.

Нашите ученици кои се натпреваруваа во информатичко размислување, ги постигнаа следните одлични резултати:

 • Ана Радеска IV-2 ТРЕТА награда
 • Марко Бишкоски V-3 ВТОРА награда
 • Ивана Блажева VI-1 ПОФАЛБА за успешно учество
 • Марија Саралиевска VII-5 ПОФАЛБА за успешно учество

Нашата ученичка која се натпреваруваше во програмирање постигна високи резултати:

 • Кристина Тасева IX-1 ВТОРА награда

Учениците со освоена втора и трета награда продолжуваат на државен натпревар, кој ќе се одржи во периодот од 23-25.03.2018 во Скопје во просториите на ФИНКИ.