All posts by Milka Trimcevska

Натпревар на дигитални училишта

На завршната конференција на DISCO проектот во Хуелва, Шпанија која се одржа на 9-10.10.2017 година беа доделени плакатите и сертификатите на победниците од Натпреварот за Дигитално Училиште од сите држави партнери во проектот: Македонија, Шпанија, Португалија и Турција.

Нашето училиште како победник на натпреварот од Македонија беше претставувано од страна на координаторот на Еразмус+ проекти, Љубица Ружинска.

Избери го вистинскиот спорт

На ден 10.10.2017 година во рамките на проектот “Избери го вистинскиот спорт“, Сојузот на спортските федерации на Македонија, Агенцијата за млади и спорт на Македонија и Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, во фискултурната сала спроведоа активности со различни спортски реквизити заедно со учениците од II одд. од ООУ”Лазо Ангеловски”.

Целта на овој проект е да им се доближат спортовите на децата преку спортско-рекреативни содржини за потоа учениците заедно со своите родители го одберат вистинскиот спорт. Воедно по завршувањето на активностите во училиштето беа донирани спортски реквизити за потребите на учениците од I-V одд. Учениците и наставниците беа во спортска опрема и активно учествуваа и се забавуваа.

22406418_10213770284629301_385229386354241434_n22310330_10213770287669377_8997838685602282814_n

Работен состанок со претставници од DISCO проектот

На ден 5.10.2017 година се одржа работен состанок со претставникот од DISCO проектот, г-дин Небојша Трпковски. На состанокот беа присутни, нашиот ИКТ координатор, Валентина Петрова, помошник-директор и член од ИКТ тимот, Милена Игњатова и в.д директор, Магдалена Петреска.

На состанокот беше дискутирана престојната завршната конференција на DISCO проектот во Хуелва, Шпанија која ќе се одржи на 9-10.10.2017 година и на која ќе се доделуваат плакатите и сертификатите на победниците од Натпреварот за Дигитално Училиште од сите држави партнери во проектот. Нашето училиште како победник на натпреварот од Македонија ќе биде претставувано од страна на координаторот на Еразмус+ проекти, Љубица Ружинска.

22279032_10213730217747654_179109300_o22279191_10213730216907633_1279565120_o