All posts by Lazo Angelovski

Дисеминација на активностите од Еразмус+ КА105 проект „Да го зачуваме минатото за идните генерации“

Во периодот од 10-19.09.2019 година учениците од VIII и IX одделение кои учествуваа во младинската размена во рамките на Еразмус+ КА105 проект „Да го зачуваме минатото за идните генерации“, која се одржа во Вуковар, Хрватска од 19-30.08.2019 година, ги презентираа активностите од рамената пред своите со-ученици од  VIII и IX одделени, со цел да го пренесат своето искуство до размената како и ново стекнатите знаења и развиените компетенции.

Исто така тие направија плакат на кој преку слики и краток опис ги прикажаа активностите и атмосферата за време на размената. Плакатот е поставен во аулата на училиштето.

23 24

На 20.09.2019 година учениците направија и презентација пред раководната служба од училиштето и членовите од Тимот за Еразмус+ проекти.

Европска недела на мобилност 2019-ПЕШАЧИ СО НАС!

На 20.09.2019 година во ООУ”Лазо Ангеловски” се реализираа активности по повод Европската недела на мобилност 2019 Учениците од одделенска настава со своите наставници го одбележаа денот со пешачење по  Детската улица ,,Тоше Проески”. Целта на Европскста недела на мобилност да се потикнат учениците и граѓаните да ги променат навиките и почесто да користат активни начини на движење или да го комбинираат пешачењето и возењето велосипед со користење на јавниот транспорт.

Во рамките на Еко-секцијата која се реализира во училиштето  учениците пишуваа пораки за придобивките од пешачењето, го уредуваа училишното пано, изработија боенки и смислуваа пораки по повод неделата на мобилност.

Преку активностите учениците ја формираат и развиваат својата свест за здрав живот и рекреација, ги развиваат здравите навики  се поттикнуваат на љубов кон природата и водење грижа за своето здравје.

Конкурс за лого за ЕРАЗМУС+ КА229 „Младите и медиумите: Млади новинари денес – одговорни граѓани утре“

За потребите на проектот ЕРАЗМУС+ КА229 „Младите и медиумите: Млади новинари денес – одговорни граѓани утре“ се распишува конкурс за изработка на лого на проектот. На овој училиштен конкурс може да учествуваат учениците од VII, VIII и IX одделение. Изработките треба да се придржуваат до одредени правила.

Пропозиции:

  1. Логото може да биде изработено во која било графичка програма (апликација), но големината на логото треба да биде 1048 х 214 рiх;
  2. Предлог текст за логото е Young Journalists of Today – Responsible Digital Citizens of Tomorrow (да биде на англиски)
  3. Логото на проектот треба да асоцира на идејата на самиот проект; да биде извлеченo од целите како текст или во форма на фотографија. Ве молам внимавајте на буквите и нивната големина, тие треба да бидат читливи и да го содржат насловот на проектот. (информација за целите на проектот може да се најде на следниов линк https://youngjournalists.home.blog/about-project/
  4. Од сите изработени логоа ќе бидат избрани најдобрите 3 коишто ќе се натпреваруваат со останатите логоа од другите држави, партнери во проектот.
  5. Победничкото лого ќе биде поставено на заедничката веб-страна и на веб-страната на проектот за секоја држава.
  6. Авторот на победничкото лого ќе биде награден.

Изработените предлози треба да бидат испратени на мејлот на одговорниот наставник за Медиумската секција во ООУ „Лазо Ангеловски“  (vale.petrova@gmail.com), најдоцна до 18.09.2019 год. до 18:00 часот.

 

Прв училишен ден

На 2 септември започна учебната 2019/20 година и ООУ„Лазо Ангеловски“ ширум ги отвори вратите на знаењата за 200 првачиња. По тој повод беше организирана приредба за прием на првачиња, по која следеше и првиот училишен час за новите првачиња. На свеченоста присуствуваа министерот за образование и наука, Арбер Адеми, и градоначалникот на Општина Аеродром, Златко Марин, и им посакаа среќа, успех и позитивни резултати на сите ученици и наставници во новата учебна година.

Еразмус+ КА105 проект „Да го зачуваме минатото за идните генерации“

Еразмус+ КА105 проект

„Да го зачуваме минатото за идните генерации“

logo

Младинска размена 

Во рамките на Еразмус+ КА105 проектот „Да го зачуваме минатото за идните генерации“ (Preserving the past for the future) одобрен од страна на Хрватската Национална агенција за мобилност и програми од ЕУ, во периодот од 19-30 август 2019 година се реализираше младинска размена во Вуковар, Хрватска. На младинската размена учествуваа 44 учесници од Хрватска, Македонија, Естонија и Турција на возраст од 13-15 години под раководство на 2 лидери (наставници) од секоја држава. За време на проектот, младите научија за локалното културно наследство за различни делови од Европа и како истото да го зачуваат за идните генерации.

Цели

Младите се по природа љупобитни за светот околу нив, но многу од нив немаат можности активно да ги истражуваат другите култури и држави. Патувањето е моќно оружје кое може да се искористи за борба против дискриминацијата и социјалната инклузија, што всушност е и крајната цел на оваа младинска размена. Истовремено денес, во модерниот свет културниот диверзитет изумира. За време на овој проект се комбинираа зачувувањето на локалната традиција со модерните технологии (видео и фотографија), со цел младите да можат да видат дека модерните трендови и традицијата можат да коекзистираат.

  • да се зголеми способноста на учесниците да комуницираат со други личности преку интеркултурно разбирање, толеранција, прифаќање и инклузија.

Младите на возраст од 13-15 години се многу сензитивни бидејќи ова е периодот кога се развиваат вредностите кои понатаму ќе ги користат во животот. Истовремено, предрасудите и стереотипите се широко распространети меѓу младите кои вообичаето се темелат на незнаењето и недостатокот на искуство. Преку овој проект младите можеа да се запознаат со други врсници од други држави, да научат за другите култури и да можат да видат директно колку возбудлив и обогатувачки може да биде културниот, религиозниот и етничкиот диверзитет преку учење на различни вештини за другите култури – нивните традиционални рачни изработки, песни и игри. Тие имаа можност да ги споредат овие култури и да ги најдат сличностите кои ги поврзуваат. Преку анализирање на овие сличности можеа да размислуваат за заедничкото европско културно наследство. Преку ова тие видоа дека иако луѓето од различни држави и култури можеби изгледаат различно, всушност постојат многу сличности кои ги поврзуваат. Научија да ги користат овие сличности за да започнат разговор и да изградат пријателства со врсници од различни држави. Со ова се креираа вредности со кои учесниците ќе борат против ксенофобијата, расизмот, национализмот и релиогиозниот ектримизам и други видови на социјалното исклучување.

Иако младите се љубопитни по природа, тие се доста страмежливи. Преку оваа младинска размена тие можеа да излезат од својата сигурносна зона и да развијат самодоверба, упорност и храброст да се дружат со млади од други држави на иста возраст кои не зборуваат на ист јазик.

  • да развијат почитување за сопственото локално културно наследство

Младите развија самосвест за нивниот идентитет преку можноста да ја опишат својата култура и животен стил. Научаја традиционални танцови, рачни изработки и игри од својата земја и од другите земји учесници во проектот. Можеа да сфатат дека овие вештини се вредни да бидат зачувани и развија позитивен однос кон организациите кои ги промовираат и зачувуваат локалните традиции. Истовремено, научија како да го употребуваат филмот (видеото) и фотографиијата за подигнување на свеста за локалното културно наследство.

  • зацврстување на не-формалното образование и подобрување на интернационалните мрежи помеѓу партнерските организации учесници во проектот

Активности за време на младинската размена

Ден 1: Официјално отворање на младинската размена, Игри за запознавање, Активности за градење и зајакнување на групите (градење на мостови)

Ден 2: Работилница – формално/не формално образование, Работилница за Youthpass (стекнување на компетенции за време на размената), активност: Трка низ Вуковар (запознавање на градот), Културна вечер преставување на Хрватска и Турција

Ден 3: Работилница: традицонални ора од Естонија, Работилница: традиционални изработки од Македонија, Работилница: традиционални игри, Културна вечер преставување на Македонија и Естонија

Ден 4: Работилница: традицонални ора од Хрватска, Работилница: традиционални изработки од Естонија, Посета на културна манифестација во Вуковар

Ден 5: Работилница: традицонални ора од Турција, Работилница: традиционални изработки од Хрватска, слободно попладне (дружба на базен)

Ден 6: Работилница: традицонални ора од Македонија, Работилница: традиционални изработки од Турција, Работилница: правење на маски

Ден 7: Работилница: Пеење и слушање на традицонални песни од сите 4 држави и нивна изведба, Работилница: преставување на прослава на традиционални празници од сите 4 држави

Ден 8: Отворена работилница: доработка на традиционалните изработки од претходните работилници, Рефлескија преку театар, Фудбалски натпревар меѓу 4 држави и спортски игри

Ден 9: Изработка на дигитални продукти од проектот (презентации, слики, видеа)

Ka105-Preserving-the-past-for-the-future (2)

IMG_20190829_115609

Ден 10: Финална евалуација, пополнување на Youthpass  (стекнати компетенции за време на размената), Активности за збогување