All posts by Lazo Angelovski

Државен натпревар по физика

На 18.05.2019 година на ПМФ, Скопје се одржа Државниот натпревар по физика. Нашите ученици ги освоија следните резултати:

  • Милијана Стојановиќ VIII-4 одд- I место
  • Марија Станчева VIII-3 одд- II место
  • Мариела Стефановска VIII-4 одд - III место

Државен натпревар по биологија и природни науки

На 11.05.2019 година на ПМФ Скопје се одржа Државниот натпревар по биологија и
природни науки. На овој натпревар нашите ученици ги покажаа следнте резултати:
Природни науки V одделение
  • Ива Бошеска V-2 одд – I место
Природни науки VI одделение
  • Катерина Ивановска VI-6 одд - I награда, најдобра на Државиот натпревар со максимум освоени бодови
  • Теона Треневска VI-5 одд - III место
Биологија VIII одделение
  • Станчева Марија VIII-3 одд – II место
Биологија IX оддление
  • Марија Арџалиева IX-4 одд – III место

Натпревар по Ораторство

На 16.05.2019 година учениците од осмо одделение, Милијана Стојановиќ, Филип Петрески и Мила Трајановска учествуваа на натпреварот по Ораторство (подготвен говор на македонски јазик), под менторство на Костадинка Поповска и Благица Ангеловска, организиран во СУГС „Арсени Јовков“. Освен за учениците од средното училиште, овој натпревар се организира и за учесници од претходно пријавените основни училишта на територијата на Град Скопје.

Ученикот Филип Петрески со својот подготвен говор на темата „Насилството е проблем на новото време“ го освои првото место, а ученичката Милијана Стојановиќ го освои второто место со својот подготвен говор на темата „Биди свој – имај свое јас“.
Преку учеството на овој натпревар, учениците се докажаа како вистински оратори со својот моќен, сигурен и доминантен јавен настап, демонстрирајќи ги своите стекнати ораторски вештини и познавањето на суштинските елементи на јавното аргументирано говорење.

received_254927225343699

Посета на Ботаничката градина при Природно математичкиот факултет

На 14 и 15.5.2019 година учениците од второ одделение ја посетија Ботаничката градина при Природно математичкиот факултет во Скопје. Се реализираа работилници и предавања за одгледување растенија во адаптирани услови . Учениците засадија семиња од растенија и ја посетија бамбусовата шума.