All posts by Lazo Angelovski

Прогласување на првенец на генерација во учебната 2022/2023 година

На конкурсот за избор и прогласување на ученик на генерација и пофалени ученици на генерацијата од IX одделение во учебната 2022/2023 год.се пријавија 6 ученици.

 • Eма Котевска IX-5
 • Ева Алексовска IX-5
 • Ана Радеска IX-2
 • Марко Колевски IX-6
 • Ива Бошеска IX-2
 • Анастасија Пецевска IX-3

Комисијата именувана за избор на првенец на генерација и пофалени ученици на генерација ги разгледа документите и изврши бодирање според инструментот за бодирање од правилникот за избор на првенец на генерација 2022/2023 год.

Откако комисијата го изврши бодувањето на сите кандидати,изврши рангирање врз основа на освоените поени.

Рангирани ученици:

 • Ива Бошеска IX-2  – 178,2 поени  ПРВЕНЕЦ
 • Ана Радеска IX-2  – 172 поени
 • Марко Колевски IX-6 – 80 поени
 • Ема Котевска IX-5 – 57 поени
 • Анастасија Пецевска IX-3 – 47 поени
 • Ева Алексовска IX-5 – 22,8 поени

Првопласиран кандидат со најмногу поени е ИВА БОШЕСКА и се прогласува за ученик на генерација,а останатите за пофалени ученици на генерација IX одделение.

Скопје 09.06.2023год.

Комисија за избор на првенец на генерација

Претседател: Весна Јорданова

Членови: Жаклина Трајковска, Иванка Николова, Весна Мирческа

Концерт под наслов „Аманетот на баба ми“

На 10.05.2023 год. во 19:00 часот во Домот на АРМ се одржа концерт под наслов „Аманетот на баба ми“. Целта на овој концерт беше да се оживее традицијата, обичајот, орото и песната на еден народ. Кај учениците да се развие љубов и почит кон традицијата, Драмската секција која ја раководи наставничката по Македонски јазик Костадинка Поповка ги раскажа обичаите, хорот ги испеа композициите:Ајде слушај Калеш Анѓо и Чае шукарие. Беа одиграни и ората: Грбач, Тресеница, Водарки и Ќупурлика под водство на наставничката по музичко образование Тања Крстевска. Со овој концерт докажаа дека се достојни следбеници на Аманетот на еден народ. Целиот концер беше проследен со многу аплаузи од публиката. Вака се продолжува традицијата и ние сме горди на нашите ученици.