Category Archives: Актуелно

Дисеминација од краткорочна обука на наставници во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Поинакво образование во училницата во природа“

Во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Поинакво образование во училницата во природа“ беа одржани активности како дел од краткорочна обука на наставници во периодот од 07-10.06.2022год. на кои училиште-домаќин беше Topoloveni Technological Secondary School, Романија

На мобилноста присуствуваа членови од партнер-училиштата од Латвија, Македонија и Естонија. Од нашето училиште беа присутни следните наставници: Елена Кузманова, Даниела Давковска, Жаклина Колева и Слободан Стаматовски.

На 28.06.2022 година се одржа дисеминација на реализираните активности.

Наставниците кои учествуваа на мобилноста, Елена Кузманова, Даниела Давковска, Жаклина Колева и Слободан Стаматовски, ги преставија активностите за време на мобилноста на дел од колегите од нашето училиште. Презентацијата можете да ја погледнете подолу

Презентација од дисеминацијата од мобилноста во Романија

Атмосферата од реализираната дисеминација на 28.06.2022 година

Краткорочна обука на наставници во рамките на Еразмус +КА229 проектот “Поинакво образование во училницата во природа”

Во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Поинакво образовавие во училницата во природа“ (Slow down education in the nature) беше одржана краткорочна обука на наставници во периодот од 07-10.06.2022 во Романија. На обуката присуствуваат наставници од партнер-училиштата од Естонија. Латвија, Романија и Македонија. Од нашето училиште беа присутни следните наставници: Даниела Давковска, Елена Кузманова, Жаклина Колевска и Слободан Стаматовски.

Стекнати знаења:

 • Запознавање со традицијата, културата и обичаите на Романија и нивниот образовен систем
 • Запознавање со модулот Slow Life lifestyle
 • Поттикнување на здрав животен стил
 • Поттикнување на креативност и критичко мислење
 • Зголемена вештината за соработка
 • Подобрување на вештините за странски јазик.

Ден 1 (07.06.2022) 

 • Запознавање на учесниците
 • Тура низ училиштето Тополовени
 • Вовед во  романскиот образовен систем
 • Стем часови во природа
 • Презентација на активностите реализирани во сите партнер училишта

Ден 2 (08.06.2022)

 • Посета на општината и средба со градоначалникот
 • Посета на катедралата во Тополовени
 • Работилница “Bringing nature into classroom”
 • Посета на Тополовени куќа на културата
 • Мини концерт-активности на хоби групата

Ден 3 (09.06.2022)

 • Патување во планините-Посета на замокот Бран и градот Брашов (Запознавање со романската историја)

Ден 4 (10.06.2022)

 • Посета на Голешти музејот
 • Планирање на идните активности
 • Работа на прашалникот за учениците

Прогласување на Првенец на генерацијата 2013-2022 и доделување пофалници за континуирано одлични

Врз основ на Конкурсот за избор на ученик на генерацијата 2013-2022 год, распишан на 12.05.2022 год, на предлог на комисијата за избор на ученик според спроведеното бодување според претходно утрдените критериуми, Наставничкиот совет на 09.06.2021 година ја прогласи Катерина Иванова за ученик на генерацијата 2013-2022 год.

На 09.06.2022 година се одржа доделување пофалници за континуирано одлични и прогласување на Првенец на генерацијата 2013-2022.

Дисеминација на активностите од трета ученичка размена во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“

На 08.06.2022 година беше извршена дисеминација на активностите од третата ученичка размена во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“, на која училиште-домаќин беше „Mihai Eminescu“ од Александрија, Романија. На оваа размена учествува 5 ученици од нашето училиште.

Ученици кои учествуваа на ученичката размени одржаа дисеминацијата од активностите за време на размената на своите соученици од медиумската секција и ученици-преставници од генерациите V-IX одделение. Тие им го пренесоа дожувавањето на своите соученици од активностите во кои имаа можност да другаруваат со ученици од партнер-училишта од Хрватска, Србија и Романија.

Презентацијата од дицеминацијата од првата ученичка размена е достапна на следниот линк

Десиминација од трета ученичка размена на ученици во Романија

Трета ученичка размена во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“

Во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“ (Young journalists today – responsible digital citizens tomorrow) беше одржана третата ученичка размена во периодот од 30.05-03.06.2022 година во Александрија, Романија. На размената присуствуваат ученици и наставници од партнер-училиштата од Хрватска, Романија, Србија и Македонија. Од нашето училиште беа присутни координаторот на проектот, Љубица Ружинска и наставничкта, Валентина Петрова, како и учениците: Ана Гривчевска, Ева Ѓуриќ, Горјан Азманов, Лука Ѓуриќ и Карло Тодоровски .

Темата на оваа размена беше “Да откриеме заедно што се крие зад вестите“, а преку планираните активности за време на мобилноста беа опфатени следните аспекти:

 • да се истажи што се крие зад вестите;
 • на критички начин да се анализираат техниките, јазикот и содржината кои се користат во медиумите како и пораките кои тие ги пренесуваат;
 • медиумите да се користат за изразување и пренесување на идеи, информации и мислења на креативен начин;
 • да се идентификува и да се избегнува содржина која може да биде непожелна, шокантна или штетна.

За време на посетата на учесниците имаа можност да го посетат училиштето-домаќин „ Mihai Eminescu“ во кое се одржаа првите активности од размената (запознавање на учениците и презентација на презентациите за Романија кои ги изготвија самите ученици пред доаѓањето на размената). Исто така беше проследена претстава подготвена од најталентираните ученици во училиштето.

Во текот на останатите денови од ученичката размена се реалаизираа повеќе работилници поврзани со темата на размената и во склад на целите на проектот и тоа: „Сензационализам“, „Што се крие зад вестите“, „Дали се почитуваат детските права онлајн?“ и „Како да пронајдеме сензационлистички вести“.

Бидејки целта на овој проект е да научат за вестите и новинарството, тие ја посетија романската телевизија Digi TV, каде имаа можност да го истражат процесот на објавување на вест во медиумите.

За време на мобилноста се обрна внимание и на културната компонента преку учество во неколку активности: посета на знаминитости во градот Александрија, шетачка тура на Букурешт и посета на националниот парк Комана во кој учениците имаа можност да го посетат адреналинскот парк. Истовремено преку различните видови на неформали активности во училиштето и надвор од него учесниците имаа можност да се дружат, забавуваат и да формираат нови пријателства со своите со-учесници од различните држави.

Атмосферата за време на првиот ден од размената

Атмосферата за време на вториот ден од размената

Атмосферата за време на третиот ден од размената

Атмосферата за време на четвртиот ден од размената

Атмосферата за време на петтиот ден од размената