Category Archives: Актуелно

Фестивал на сочни фигури

На ден 16.10.2018 година ДСУ „Св. Наум Охридски“ – Скопје, преку секцијата за здрава храна и во соработка со „Слоуфуд Св. Наум Охридски“ и оваа година организираше Фестивал на фигури од овошје и зеленчук „Сочни фигури“ на кој учествуваа ученици од петто одделение од нашето училиште со свои изработки од овошје и зеленчук.

Учениците на настанот ја покажаа својата креативност преку одличните изработки за што добија пофалници од организаторот.

Републичката детска ликовна изложба „11 ти Октомври“

На ден 09.10.2018 година се одржа свечено доделување на дипломи од Републичката детска ликовна изложба „11 ти Октомври“. Конкурсот беше организиран од Детскиот ликовен центар, под покровителство на Министерството на култура, каде што и се одржа свеченато фоделување на наградите.

Ученици од нашето училиште учествуваа на ликовниот конкурс по повод празникот „11 ти Октоври “, на слободна тема и беа освоени следните награди:

  • Дона Арсова V-3 одд -прво место (ментор: Марина Нанева)
  • Елена Велкоска V-4 одд-прво место (ментор: Светлана Јосифоска)
  • Ива Бошеска V-2 одд-прво место (ментор: Билјана Спасовска)
  • Дамјан Трипуновски V-3 одд-второ место (ментор: Марина Нанева)
  • Мила Јованоска V-1 одд-второ место (ментор: Билјана Колевска)
  • Калина Танеска I-4 одд-трето место (ментор: Марија Матеева)
  • Марија Станчева VIII одд-прво место (ментор: Ристо Андреев)

 

 

Предавање од Црвен Крст

На ден 05.10.2018 година во организација на Црвениот Крст на Општина Кисела Вода, волонтери на Црвениот Крст на Општина Кисела Вода во склоп на активностите на ученичкиот клуб започнаа со спроведување на активности содржана во планот за работа на училишните клубови на територија на Република Македонија.

Ивона Трајковска е назначена за раководство на училишниот клуб на ООУ „Лазо Ангеловски“.

Во соработка со Црвениот Крст во Даре Џамбас беше организиран ликовен и литературен конкурс на тема „Хуманост и јас како волонтер“.

Волонтерите во нашето училиште реализираа предавање од областа на давање на прва помош при што ги запознаа учениците со санитетскиот материјал кој се користи при давањето на прва помош и  со неколку вежби за давање на прва помош.

Предавањата беа корисни и интересни за учениците при што дел од нив земаа активно учество во демонстрирањето на давање на прва помош. На предавањето земаа учество учениците од VII-IX  одделение.

Детската недела

Во рамките на детската недела, учениците – првачиња од ООУ”Лазо Ангеловски”, општина Аеродром, на ден 05.10.2018 година свечено, со ветување пред своите наставници и соученици, пристапија во детската организација.

43223412_720674878267045_58471830796632064_n 43293058_234302767440428_4682182533587140608_n

Обележување на Еврoпскиот ден нa јaзиците

На ден 26.09.2018 година нашето училиште свеченo гo oдбележa Еврoпскиoт ден нa јaзиците. Учениците ги пoкaжaa свoите тaленти преку рецитирaње пезијa и музички изведби нa пoзнaти рефрени нa јaзиците кoи се изучувaaт вo нaшетo училиште и испрaтијa пoрaкa декa и пoкрaј рaзличнoстите, универзaлните чoвечки вреднoсти кaкo другaрствoтo, пријaтелствoтo и љубoвтa се еднaкви вo сите култури. Јaзиците ги oтсликувaaт и универзaлните и пoсебните кaрaктеристики пa зaтoa требa дa се негувaaт и прaзнувaaт кaкo oдрaз нa нaшaтa цивилизaцијa.

На ден 28.09.2018 година, во соработка со 5 основни училишта од Скопје: ООУ „Димитар Миладинов“- домаќин на настанот,  ООУ „Кемал Ататурк”, ООУ „Лазо Ангеловски”, ООУ „Живко Брајковски”, ООУ „Дане Крапчев “и ООУ „Браќа Миладиновци” беа поставени штандови на 10 европски земји, на кои беше презентирана нивната култура, знаменитостите како и традиционалните јадења од таа земја. Основните училишта подготвија штандови на : Македонија, Франција, Англија, Турција,  Ирска, Шпанија и Србија . Истовремено беше организирана и приредбата на која 5-те основни учичишта се претставија со свои точки на повеќе европски јазици: ООУ „Димитар Миладинов” се претстави со песна на француски јазик  „Последен танц” од  француската поп пеачка Индила , читаа  рецитал од Видео Подгорец и го одиграа познатиот ирски  народен танц; учениците од ООУ „Лазо Ангеловски“ ја играа познатата химна на пријателството од Селин Дион, потоа настапија  со песна од Далида и Заз; ООУ „Живко Брајковски” го претстави ученичка која отпеа шпанска песна; учениците од ООУ „Дане Крапчев” се претставија на повеќе јазици и имаат кратка драмтизација на улоги за професии и ООУ „Кемал Ататурк” се претстави со 2 турски песни. На приредбата присуствуваа многу важни гости: Директорот на бирото за Франкофонија на југоисточна Европа, г-дин Моџамед Кетата, потпретседателката на Здружение на професори по француски јазик, Снеже Петров,  директорката на катедра на француски јазик при Филолошки факултет, Ирина Бабамова, одговорната за универзитетско образование при француски Институ, Сузана Пешиќ, Француската оперска пеачка, Елена Голомеова, повеќе директори на основните училишта, раководителот на сектор образование при општина Центар, Јагода Јанковска и раководителката од одделението за образование на општина Бутел. По завршување на придредбата гостите ги погледнаа штандовите и ја доживеа европската култура и традиција.