Monthly Archives: September 2014

Светски ден на јазиците

 Учениците од ОУ Лазо Ангеловски  се прилкучија ovaa
на прославата ЕУ денот на јазиците организирана од СГУ Јосип Броз Тито и Асоцијацијата на аставници по англиски јазик и книжевност на РМ, а во соработка со МОН и ЕУ Инфо центарот.
Во рамките на прославататие учествуваа во две активности: спојување на поговорки од различни јазици и трка во која требаше да погодат на кој јазик припаѓа однапред даден збор и да го стават на соодветното место за тој јазик. Нашите ученици покажаа вистински натпреварувачки дух и се забавуваа заедно со другите учесници во овој настан – ученици од ОУ Кирил и Методиј – Центар и ОУ Блаже Конески. Учениците изразија задоволство што имаа можност да учествуваат во еден ваков настан.