Daily Archives: 03/10/2014

Да ги заштитиме децата во сообраќајот

ОУ”Лазо Ангеловски” во соработка со Општина Аеродром се вклучи во кампањата” Да ги заштитиме децата во сообраќајот” првенствено насочена кон првачињата кои оваа година го започнуваат воспитно-образовниот процес. За таа цел во ОУ “Лазо Ангеловски” се организираа сообраќајно-едукативни предавања прилагодени на нивна возраст , практична настава  на улица и утврдување најбезбедна патека за движење на децата од дома до училиште.

sliki prvacinja