Daily Archives: 04/11/2014

8-мата мегународна конференција за усовршување на професорите по англиски јазик

konferencija

 

Наставниците Мирослава Павлова-Аневска и Емица Здравев, предметни наставници по англиски јазик во О.У. „Лазо Ангеловски“-Скопје зедоа учество на 8-мата мегународна конференција за усовршување на професорите по англиски јазик.

Темата на конференцијата беше “Managing Teaching and Learning: Making the Most of Both Worlds” Еnhancing Teachers’ and Students’ Life and оrganisational Skills во траење од 3 дена, одржана од 31.10.2014 – 02.11.2014 год.  Во текот на конференцијата, ние,  наставниците се запознавме со современите практични трендови на настава и позитивни искуства споделени од нашите колеги кои ни овозможуваат подобар професионален и личен развој. Се надеваме дека стекнатите знаења ке ни бидат од корист и позитивните исходи од истите ќе ги почуствуваат и нашите ученици.