Monthly Archives: January 2015

Распоред на смени за почетокот на второто полугодие од учебната 2014/2015 година

РАСПОРЕД НА СМЕНИ ЗА ПОЧЕТОК НА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ ОД УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

20.01.2015г.   (ВТОРНИК)

ПРВА СМЕНА-7:30-  VI, IX, III/4,5 , II/4,5,6 и  I/6 одд.

МЕЃУ СМЕНА-11:15   IV и   I/5  одд.

ВТОРА СМЕНА-13:15- VII, VIII  одд.

15:00- V одд.

Родителски средби

Распоред за родителски средби за крајот на првото полугодие од учебната 2014/2015 година.

12.01.2015г.

17:00-V, VII, VIII одд.

17:30-I, IV одд.

18:00-VI, IX, III-4,5, II-4,5,6 одд.

Продолжен престој во еден од овие термини .