Daily Archives: 08/01/2015

Родителски средби

Распоред за родителски средби за крајот на првото полугодие од учебната 2014/2015 година.

12.01.2015г.

17:00-V, VII, VIII одд.

17:30-I, IV одд.

18:00-VI, IX, III-4,5, II-4,5,6 одд.

Продолжен престој во еден од овие термини .