Daily Archives: 07/05/2015

Упис на првачиња

 

 

ОУ„Лазо Ангеловски“-општина Аеродром,Скопје согласно Законот за основно образование од 01.05.2015г. до 29.05.2015г. врши запишување на деца кои ќе посетуваат прво одделение во учебната 2015/16 г.

Законска обврска на родителите е да ги запишат во прво одделение од деветтолетката сите деца кои се родени во периодот од   01.01.2009 до  31.01.2010 год.

Родителите треба при уписот да ги достават следниве документи

  Извод од матична книга на родените;

  1. Потврда за примените задолжителни вакцини за детето (издадена од надлежна здравствена установа)
  2. Потврда за систематски преглед од стоматологот одговорен за училиштето- поликлиника Јане Сандански
  3. Запишувањето на децата се врши кај стручната служба, секој работен ден од 9:00 до 17:00 часот.

Со стручните соработници се договара време за разговор со детето на кој треба да присуствува еден од родителите со лична карта.

 

 

 

 

 

ДОБРЕ НИ ДОЈДОВТЕ  ПРВАЧИЊА!!!     СО СРЕЌА!!!