Monthly Archives: June 2015

Меѓународен македонско – турски – гески камп на иницијативата PASCH училишта: партнери на иднината.

Oд 20 до 30 јуни 2015 во ОУ „ Григор Прличев„ – Охрид во тек е првиот меѓународен македонско – турски – германски камп на иницијативата PASCH училишта: партнери на иднината.
30 ученици од Турција и Македонија на возраст од 12 до 16 години заедно се 10 дена во Охрид и со поддршка на експерти, наставници и ментори ќе го обработат театарско дело „Монденкиндер„ кој, како финален продукт ќе биде претставен на бината зад црквата Св. Софија на 29.6.2015г. во 18 часот.

По тој повод ве покануваме да присуствувате,уживате и поддржите нашите ученички Ева Стојановска и Гала Атанасова од 8-2 одд.,предводени од нивниот наставник-ментор по германски јазик Симона Чиковска-Зафировска.

SIMONA

Динамика за доделувања на свидителствата

Резултатите од екстерното тестирање за учениците од IX одд. ќе бидат објавени на 15.06.2015г. Свидителствата ќе се доделуваат на 19.06.2015г.(петок) со почеток во 08:00  часот со следнава динамика:

IX/1 - 08:00 часот

IX/2-09:00 часот

IX/3-10:00 часот

IX/4-11:00 часот

IX/5-12:00 часот

IX/2-13:00 часот

Резултатите од екстерното тестирање за учениците од I – VIII одд. ќе бидат објавени на 25. 06..2015г. Свидителствата ќе се доделуваат на 04.07..2015г.(сабота) со следнава динамика:

V, VII, VIII  VI, IV  одд.-09:00 часот

Свидителствата за I, II, III одд. ќе се додоелуваат на 30.06.2015г.(вторник)