Monthly Archives: September 2015

РАСПОРЕД НА ЅВОНЕЊЕ

ООУ„Лазо Ангеловски„-Аеродром,Скопје

РАСПОРЕД НА ЅВОНЕЊЕ

час

прва смена

втора смена

1

7:30-8:10

13:15-13:55

2

8:15-8:55

14:00-14:40

 

Голем одмор15мин.

Голем одмор 15 мин.

3

9:10-9:50

14:55-15:35

4

9:55-10:35

15:40-16:20

5

10:40-11:20

16:25-17:05

6

11:25-12:05

17:10-17:50

7

12:10-12:50

17:55-18:35