Monthly Archives: April 2016

Посета на Собранието на Република Македонија

На 28 април 2016 година во Собранието на Република Македонија се одржа Отворен ден за посета, при што Собранието го посетија ученици од ООУ„Лазо Ангеловски“.
Ова претставуваше можност учениците да го разгледаат свечениот дел на зградата на Собранието.

13076892_1680942252154942_2124482787656562061_n 13077079_1680942282154939_5803072274842442771_n 13095782_1680942248821609_1670911973639923906_n 13076645_1680942255488275_4139500495844200734_n 13083101_1680942468821587_2376850963149272715_n

Приредбата ,,Пролетен повик”

На ден 28.04.2016 година во аулата на нашето училиште учениците од III-1 одд. ја изведоа приредбата ,,Пролетен повик” за учениците од I-IV одделение.
Билетите за приредбата беа со симболична цена од 10 денари а собраните средства ќе бидат наменети за доопремување на училишната медиотека.

12592382_1179717635395820_3892470352087100359_n 13103428_10154760914489018_837254003457725965_n 13076865_10154760914494018_1687551474382367064_n 13103342_10154760914689018_2859999476328954181_n

Хуманитарен велигденски базар

На ден 27.04.2016 година во рамките на хуманитарниот проект во ООУ„Лазо Ангеловски“ се реализираше и базар на велигденски јајца, украси и разни изработки од учениците и домашни колачиња изработени од родителите.

13118980_1680594968856337_8498338517921372428_n 13092088_1680594975523003_5630234878906436369_n 13087672_1680595022189665_8660984863063022001_n 11416151_1680594972189670_6895779608949299000_n

С О О П Ш Т Е Н И Е

ОOУ„Лазо Ангеловски“-општина Аеродорм,Скопје согласно Законот за основно образование од 03.05.2016г. до 31.05.2016г. врши запишување на деца кои ќе посетуваат прво одделение во учебната 2016/17 г.
Законска обврска на родителите е да ги запишат во прво одделение од деветтолетката сите деца кои се родени во периодот од 01.01.2010 до 31.01.2011 год.
Родителите треба при уписот да ги достават следниве документи:
1. Извод од матична книга на родените;
2. Потврда за примените задолжителни вакцини за детето (издадена од надлежна здравствена установа)
3. Потврда за систематски преглед од стоматологот одговорен за училиштето- поликлиника Јане Сандански
4. Запишувањето на децата се врши кај стручната служба, секој работен ден од 9:00 до 17:00 часот.
Со стручните соработници се договара време за разговор со детето на кој треба да присуствува еден од родителите со лична карта.

Директор:
м-р Милка Тримчевска

Круг на хуманост

По повод христијанскиот празник Велигден на иницијатива на Светлана
Јосифовска-одделенски наставник, во училиштето е спроведена активност „Круг на хуманост“ (редење на монети) во рамки на хуманитарен проект. Носители на проектот се: Проефект,„Спомен куќата Мајка Тереза“ и ООУ„Лазо Ангеловски“. Цел на проектот е развивање на перцепција на хуманост кај учениците, наставниците и родителите. Кон активностите од проектот се вклучија и другите училишта од општина Аеродром и училиштата од општина Гази Баба.
Со овој заеднички проект ќе се додели хуманитарен пакет на деца болни од ретка болест кои се од социјално загрозени семејства.

13095956_1680536438862190_3960164688575252280_n 13124551_1680536442195523_654100562195146433_n 13119031_1680536505528850_1204057033918765707_n 13094226_1680565532192614_359199783565079098_n