Monthly Archives: May 2016

Проект „Електричниот отпад создава можности – WEEE Creates possibilities“

Во периодо од Јули 2015 до Јули 2016 год. во нашето училиште беше реализиран Проектот „Електричниот отпад создава можности – WEEE Creates possibilities“, финансиран од Американската Амбасада во Скопје и имплементиран од Центарот за климатски промени.

Целта на проектот е да ја подигне свеста на населението со фокус на децата од основните училишта во државата за негативните влијанија на електричниот и електронски отпад (ЕЕО) врз животната средина и здравјето на луѓето како и да ја истакне потребата од селектирање на овој отпад.

За време на проектот во училиштето беше поставен пластичен контејнер за одлагање на отпад од електрична и електронска опрема и беа одржани неколку презентации за учениците од целото училиште.

За времетраењето на проектот во нашето училиште беше собран 830 кг. е-отпад и со оваа собрана количина училиштето го освои III место. Финалниот настан во проектот под наслов „Играј, пеј и рециклирај Е-отпад“ се одржа на 29.05.2016 во 14ч, во Градски парк на Школка на кој учествуваа ученици од нашето училиште со неколку точки: ритмичка точка, рецитал, изведба на еко химната и еко песна. За време на настанот трите наградени училишта добија награди од колективниот постапувач Елколект Доо Скопје.

Контејнерот за е-отпад остануваат во нашето училиште и истиот ќе се користи за собирање на електричен и електронски отпад и  во текот на наредната учебна година.

Меѓународниот ликовен конкурс „Пријателство“

На меѓународниот ликовен конкурс „Пријателство“ оддржан во Стара Загора – Бугарија , Алек Атанасовски и Ана Гривчевска ученици од III-3 одд. добија диплома за најдобар цртеж во многу голема конкуренција, а осум ученици: Лола Михајлова, Матеја Крстевска, Горјан Азманов, Филип Бишкоски, Теона Николова, Вероника Кочовска, Марко Бишкоски и Ксенија Соклевска добија диплома за учество во меѓународниот конкурс.
Учениците работеа под менторство на Марија Матеева- одделенски наставник и Драгана Николова– одделенски наставник. Конкурсот беше организиран од Галерија Галас Арт.

13310342_626085350902839_1843738366021967761_n 13342929_626085354236172_3880222441657849998_n

Тајните на eTwinnig

Денес 26.05.2016 година во аулата на ООУ”Лазо Ангеловски” се одржа промоција на активностите на наставниците–членови на eTwinning платформата. Беа претставени 8 паноа со изработки и активности на учениците и наставниците од училиштето.Секое пано претставуваше остров со богатство. Преку понудените мапи присутните родители, колеги од нашето и други училишта и претставници од општината Аеродром и Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ги откриваа искористените богатства на оваа платформа. Започнувајќи со националните и интернационалните проекти, соработката со партнерите од Европа, групите на платформата па се до професионалниот развој на наставниците ја направивме оваа промоција вредна за постета што го покажаа и резултатите од спроведената on line анкета. Воедно на оваа промоција беа поделени сертификати на учениците за нивното учество во проектите.

13267850_1691634364419064_5512683964686820957_n

Прв регионален натпревар по природни науки за IV и V одделение

На 21.05.2016 година во нашето училиште за прв пат се организираше Регионален натпревар по природни науки на цел скопски регион за IV и V одделение. На ниво на регион 5.1 учествуваат вкупно 111 ученици од овие две одделенија. Од објавените резултати нашите ученици имаат освоено повеќе награди и пофалници.

IV одделение

  • Стефанија Димковска – II место,
  • Лина Продановска, Гала Додевска и Јована Таневска – III место

и одат на Републички наторевар.

  • Јана Тасевска – III место
  • Мина Трајковска, Марко Велјаноски и Марко Ангелов – пофалници.

V одделение

  • Марија Станчева – I место,
  • Габриела Смиленовска – II место,
  • Матеј Спасовски, Мартина Јаначковска, Мариела Стефановска и Милијана Стојановиќ – III место

и продолжуваат на Републички натпревар.

  • Ангела Зимбакова – III место,
  • Никола Вељановски, Дафне Атанасова и Дара Колевска – пофалници.

На Републички натпревар продолжуваат 10 ученици. Честитки и за учениците и за колегите.