Daily Archives: 04/05/2016

Државен натпревар по биологија и природни науки

Резултати од регионалниот натпревар по биологија и природни науки одржан на 26.04.2016 година

Ученик Одделение Ментор Освоено место
Мила Спасевска 6 (шесто) Цветанка Малческа II
Ивана Коцева 6 (шесто) Цветанка Малческа III
Викторија Митрева 9 (деветто) Цветанка Малческа II
Ива Петреска 9 (деветто) Цветанка Малческа пофалница