Daily Archives: 15/05/2016

Посета од танц групата “The Larondina Dance Company“ од Обединетото Кралство

Британската Амбасада , во согласност со политикита за инклузија и прифаќање на различностите организираше гостување на танц група The Larondine Dance Company од Обединетото Кралство, составена од танчери – лица со посебни потреби во Македонија. Истите имаа настап во Драмскиот театар во Скопје.
Како дел од настаните, членови од групата беа во посета на на нашето училиште и се разменија искуства за програмите за работа со лица со посебни потреби.