Daily Archives: 07/06/2016

Државен натпревар по Природни науки за IV и V одд.

Официјалните резултати од првиот Државен натпревар по Природни науки за IV и V одд. одржан на 04.06.2016 на ПМФ, се следните:
Прва награда – Мариела Стефановска V-4 одд.
Трета награда:
Милијана Стојановиќ V-4 одд. и Марија Станчева V-3 одд.
Лина Продановска IV-3 одд.и Гала Додевска IV-3 одд.
Пофалници:
Мартина Јаначковска V-6 одд. и Матеј Спасевски V-2 одд.
Учество – Габриела Смиленовска V-1 одд. и Јована Таневска IV-5 одд.