Monthly Archives: September 2016

е-Твининг тематска конференција за професионален развој во Италија (Фиренца)

е-Твининг тематска конференција за професионален развој во Италија (Фиренца), 21-23 септември 2016

Тематската конференција беше организирана од страна на Италијанската еТвининг НСС во соработка со централната еТвининг ЦСС, Европската комисија и Националната агенција за европски образовни програми и мобилност на Италија. На конференцијата беа присутни 250 наставници, директори и преставници од Националните еТвининг НСС од 35 земји. Од нашето училиште учесник на конференцијата беше наставник по англиски јазик и координатор на Тимот за Еразмус+ проекти, Љубица Ружинска.
Целите на конференцијата:

  • споделување и размена на искуства што ги овозможува еТвининг програмата за придонес на промовирање на Европските вредности;
  • подобрување на социјалните, цивилните и интеркултурните вештини, критичкото размислување и дигиталната писменост кај наставниците и учениците преку промовирање на размена на идеи и добри пракси;
  • можност за создавање на нови партнерства кои би придонеле кон развивање на нови меѓународни проекти во иднина.

14484793_1736536396595527_7637244351831431854_n

 

Европска недела на мобилност

На ден 19.9.2016 година (понеделник), ученици од ООУ „Лазо Ангеловски“, во рамки на активностите на одбележување на „Европската недела на мобилност“ ја разгледаа Зоолошката градина и се едуцираа околу исхраната на животните, а исто така учествуваа и во хранење на морскиот лав.