Daily Archives: 20/12/2016

Прва активност во рамките на Еразмус+ КА219 проектот „Да ја обоиме иднината“ – Честитки за Божиќ и Нова Година

Во периодот од 9-19.12.2016 година беше реализирана првата активност во рамките на Еразмус+ КА219 проектот „Да ја обоиме иднината“, размена на рачно изработени честитки за Божиќ и Нова Година напишани на англиски и македонски помеѓу 2 партнер училишта (Македонија-Романија). Во активноста учествуваа 30 ученици од III-V одд.

Целта на активноста беше:

  • прослава на Божиќ и Нова Година
  • вежбање на англискиот јазик
  • интеракција помеѓу учениците

За време на неколку работилници учениците изработија свои честитки со кои им го честитаа Божиќ и Новата Година на своите нови другарчиња од Романија. Реализираните активности можете да ги погледнете на видеото подолу:

Исто така беше направено видео во кое учениците ги читаа своите изработени честитки на англиски и македонски. Изработеното видео заедно со честитките беше испратено до партнер-училиштето во Романија.

Валоризациона конференција

Наставници и професори, општинската администрација и активисти во граѓанскиот сектор земаа учество на Валоризационата конференција одржана во Скопје како дел од циклусот на промотивни активности за програмата „Еразмус плус“ во организација на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Македонија.

На оваа конференција учествуваа М-р Дарко Димитров, М-р Гоце Величковски, претставници на Агенцијата кои ја претставија програмата на Европската комисија во делот на образованието, обуката и младите, „Еразмус плус 2014-2020“, како и иницијативите на ЕУ, „Еуропас“ и „Евридика“.

Програмата Еразмус+ цели кон зголемување на знаењето и професионалните способности, а воедно ја подржува модернизацијата во овие области, пропорционално на тоа нуди можности за аплицирање во различни акции достапни за студенти, ученици,младински работници, професори, наставници, како и останати лица активни во областите кои ги поддржуваат образованието, обуката, младите и спортот-посочи директорот на Националната агенција, Димитров. На настанот беа доделени сертификати на проекти со најдобра практика.

На конференцијата од нашето училиште учествуваа директорката Милка Тримчевска и тројцата еТвининг амбасадори, Љубица Ружинска, Валентина Петрова и Милена Игњатова.