Daily Archives: 03/02/2017

Работилница за примена на Google Drive (интерна обука за стручни соработници)

На ден 3.02.2017 година се одржа работилница за примена на колаборативните алатки: Google Drive (отварање на сметка, основни функции на Drive, Doc, Forms, Sheets). Работилницата е дел од дисиминацијата од посетена обуката за развивање на ИКТ компетенции во Севиља, Шпанија во рамките на Еразмус+  КА101 проектот „Создавање на иновативна иднина“. Истата беше реализирана од страна на наставниците Валентина Петрова, Љубица Ружинска, Милена Игњатова и и директорката м-р Милка Тримчевска.

Таргет групата за работилницата беа стручните соработници од училиштето.