Daily Archives: 06/02/2017

Отворен час со примена на ИКТ алатки (Google Sites)

На ден 6.02.2017 година беа реализирани отворени часови со примена на ИКТ алакти од страна на наставникот по македонски јазик, Валентина Петрова. Отворените часови се дел од дисиминацијата од посетена обуката за развивање на ИКТ компетенции во Севиља, Шпанија во рамките на Еразмус+  КА101 проектот „Создавање на иновативна иднина“.

Целите на часот беа учениците да се запознаат со особеностите на дневникот како научно-литературен вид и да напишат свој дневник, односно модерната верзија – блогот со примена на ИКТ алатката Google Sites.

За време на часот меѓу другото беа користени табелетите обезбедени од средствата собрани за време на Новогодишниот продажен базар.

Обезбедени таблети за користење во наставата

Од дел од средствата собрани за време на Новогодишниот продажен базар беа обезбедени 8 таблети за користење во наставата кои ќе придонесат за развивање на дигиталните вештини на учениците и развивање на технолошки збогатени средини за учење со цел ученици да станат активни учесници во процес на учење, како и прилагодување и персонализирање на активностите за учење за да се усогласат со различните стилови на учење на учениците, нивните работни стратегии и способности со користење на дигиталните алатки и ресурси.

Со ова уште еднаш се потврдува развиениот претприемнички дух кај учениците и наставниците и одржливоста на SEECEL проектот „Претприемничко учење“.