Daily Archives: 14/03/2017

Посета од стручни лица од Кембриџ и советници од БРО

На ден 13.03.2017 година нашето училиште беше посетено од стручни лица од Кембриџ и советници од БРО. Посетата беше направена на часот по математика во IV – 3 одделение, часот по природни науки во I-1 одделение и часот по математика во IX-3 одделение.

Целта е евалуација на часовите што се реализираат по Адаптирани наставни програми за математика и природни науки од Cambridge International Examination Centre.