Daily Archives: 31/03/2017

Работилница за примена на Kahoot и Socrative (интерна обука за наставници)

На ден 31.03.2017 година се одржа работилница за примена на алатки за формативно оценување: Kahoot и Socrative. Работилницата е дел од дисиминацијата од посетена обуката за развивање на ИКТ компетенции во Севиља, Шпанија во рамките на Еразмус+  КА101 проектот „Создавање на иновативна иднина“. Истата беше реализирана од страна на наставниците Валентина Петрова, Љубица Ружинска, Милена Игњатова и директорката м-р Милка Тримчевска.

Таргет групата за работилницата беа одделенски и предметни наставници од училиштето.

2015-03-03_20-34-52