Monthly Archives: May 2017

Државни натпревари по Природни науки за V и VI одд. и Биологија за VII, VIII, IX одд.

Државен натпревар по Природни науки V одделение

одржан на 20.05.2017 година на ПМФ, Скопје

Ученик

Одделение

Освоено место

Ивана Блажева

V-1

пофалница

Виктор Масловариќ

V-4

пофалница

Државен натпревар по Природни науки VI одделение

одржан на 20.05.2017 година на ПМФ, Скопје

Ученик

Одделение

Освоено место

Милијана Стојановиќ

VI-4

II

Марија Станковска

VI-3

III

Државен натпревар по Биологија VII, VIII и IX одделение

одржан на 20.05.2017 година на ПМФ, Скопје

Ученик

Одделение

Освоено место

Мила Спасевска

VII-6

I

Бојана Кариќ

VIII

III

Сања Бобевска

IX

пофалница

Резултати од натпреварите по Природни науки за V и VI одд. и Биологија за VII, VIII, IX одд.

Училишен натпревар по Природни науки VI одделение

Ученик

Одделение

Освоено место

Јаначковска Мартина

VI-6

I

Станчева Марија

VI-3

I

Стојановиќ Милијана

VI-4

I

Филиповски Бојан

VI-4

I

Колевска Дара

VI-3

I

Трајановска Мила

VI-1

II

Максимовска Јована

VI-1

II

Неделкова Евгенија

VI-4

II

Смиленовска Габриела

VI-1

III

Милчевска Теона

VI-4

III

Вељановски Никола

VI-1

III

Ѓорѓиеска Јулија

VI-1

III

Кантурска Петра

VI-3

III

Стојилевски Марко

VI-3

III

Змејкоски Димитар

VI-4

пофалница

Димоски Лука

VI-3

пофалница

Божиновски Бојан

VI-1

пофалница

Општински натпревар по Природни науки V одделение

одржан на 4.03.2017 година во ООУ „Лазо Ангеловски“, Скопје

Ученик

Одделение

Освоено место

Миа Драгниќ

V-4

III

Виктор Манојловиќ

V-4

III

Ивана Блажева

V-1

III

Леа Јанковска

V-1

III

Лина Продановска

V-3

III

Марија Митовска

V-4

III

Анастасија Џајковска

V-5

пофалница

Гала Додевска

V-3

пофалница

Јована Таневска

V-5

пофалница

Давид Саздовски

V-4

пофалница

Марија Поповска

V-4

пофалница

Марта Стојковска

V-3

пофалница

 

Општински натпревар по Природни науки VI одделение

одржан на 4.03.2017 година во ООУ „Лазо Ангеловски“, Скопје

Ученик

Одделение

Освоено место

Стојановиќ Милијана

VI-4

I

Милчевска Теона

VI-4

II

Стојилевски Марко

VI-3

II

Станчева Марија

VI-3

II

Јаначковска Мартина

VI-6

III

Филиповски Бојан

VI-4

III

Трајановска Мила

VI-1

III

Максимовска Јована

VI-1

III

Смиленовска Габриела

VI-1

III

Вељановски Никола

VI-1

III

Кантурска Петра

VI-3

III

Колевска Дара

VI-3

учество

Неделкова Евгенија

VI-4

учество

Регионален натпревар по Природни науки V одделение

одржан на 18.04.2017 година во ООУ „Ѓорѓија Пулевски“, Скопје

Ученик

Одделение

Освоено место

Виктор Манојловиќ

V-4

II

Миа Драгниќ

V-4

III

Ивана Блажева

V-1

III

Леа Јанковска

V-1

III

Марија Митовска

V-4

III

Анастасија Џајковска

V-5

III

Марта Стојковска

V-3

III

Гала Додевска

V-3

III

Лина Продановска

V-3

пофалница

Јована Таневска

V-5

пофалница

Марија Поповска

V-4

пофалница

 

Регионален натпревар по Природни науки VI одделение

одржан на 18.04.2017 година во ООУ „Ѓорѓија Пулевски“, Скопје

Ученик

Одделение

Освоено место

Пласман на Републички натпревар

Стојановиќ Милијана

VI-4

I

Да

Станчева Марија

VI-3

II

/

Јаначковска Мартина

VI-6

III

/

Трајановска Мила

VI-1

III

/

Максимовска Јована

VI-1

III

/

Вељановски Никола

VI-1

III

/

Филиповски Бојан

VI-4

пофалница

/

Смиленовска Габриела

VI-1

пофалница

/

Милчевска Теона

VI-4

пофалница

/

Кантурска Петра

VI-3

пофалница

/

Стојилевски Марко

VI-3

учество

/

Училишен натпревар по Биологија VII одделение

Ученик

Одделение

Освоено место

Ристевска Теодора

VII -1

I

Коцева Ивана

VII -2

I

Терзовска Мила

VII -1

II

Костовска Ивана

VII -4

II

Спасевска Мила

VII -6

II

Трајковска Мила

VII -1

II

Цоневска Теона

VII -1

III

Кимовска Сара

VII -6

III

Шуњевиќ Сергеј

VII -1

пофалница

Милевски Миле

VII -1

пофалница

Зечевиќ Никола

VII -1

пофалница

Ангела Стојчева

VII -1

пофалница

Општински натпревар по Биологија VII одделение

одржан на 4.03.2017 година во ООУ „Лазо Ангеловски“, Скопје

Ученик

Одделение

Освоено место

Ристевска Теодора

VII -1

II

Коцева Ивана

VII -2

II

Костовска Ивана

VII -4

II

Спасевска Мила

VII -6

II

Кимовска Сара

VII -6

II

Зечевиќ Никола

VII -1

II

Трајковска Мила

VII -1

III

Терзовска Мила

VII -1

пофалница

Цоневска Теона

VII -1

пофалница

Шуњевиќ Сергеј

VII -1

пофалница

Милевски Миле

VII -1

учество

Ангела Стојчева

VII -1

учество

Регионален натпревар по Биологија VII одделение

одржан на 18.04.2017 година во ООУ „Ѓорѓија Пулевски“, Скопје

Ученик

Одделение

Освоено место

Пласман на Републички натпревар

Спасевска Мила

VII -6

II

Да

Коцева Ивана

VII -2

III

/

/Трајковска Мила

VII -1

III

/

Кимовска Сара

VII -6

III

/

Ристевска Теодора

VII -1

пофалница

/

Костовска Ивана

VII -4

пофалница

/

Цоневска Теона

VII -1

пофалница

/

Зечевиќ Никола

VII -1

учество

/

Општински натпревар по Биологија VIII и IX одделение

одржан на 4.03.2017 година во ООУ „Лазо Ангеловски“, Скопје

Ученик

Одделение

Освоено место

Бојана Кариќ

VIII

III

Марија Саздовска

VIII

III

Нермине Дурмишовска

VIII

III

Елена Стаматовска

VIII

пофалница

Андреј Стојковиќ

VIII

учество

Анастасија Атанасовска

VIII

учество

Давид Трајчевски

VIII

учество

Јована Кариќ

VIII

учество

Михаела Величковска

VIII

учество

Сања Бобевска

IX

III

Тео Свинарски

IX

III

Ивана Минкова

IX

III

Елена Цветановска

IX

учество

Регионален натпревар по Биологија VIII и IX одделение

одржан на 18.04.2017 година во ООУ „Ѓорѓија Пулевски“, Скопје

Ученик

Одделение

Освоено место

Пласман на Републички натпревар

Бојана Кариќ

VIII

II

Да

Елена Стаматовска

VIII

III

/

Марија Саздовска

VIII

III

/

Анастасија Атанасовска

VIII

III

/

Нермине Дурмишовска

VIII

пофалница

/

Андреј Стојковиќ

VIII

учество

/

Сања Бобевска

IX

I

Да

Ивана Минкова

IX

III

/

Тео Свинарски

IX

III

/

 

Традиционални детски песни – пеење на партнерски песни

Во рамките на Еразмус+ КА219 проект „Да ја обоиме иднината“, предвидена е активноста изработка на ЦД со традицонални детски песни. Секое партнер-училиште ќе избере 2 традицонални песни за кои ќе се смини музиката на песната, ќе се напишат нотите за песните и текстот.  Потоа учениците ќе ги научат песните од различните земји.

Целта на активноста е:

  • да научат за традиционалната музика на партнер-земјите и
  • да се поттикне уметноста преку музичкото образование.

Во рамките на активноста од месец декември 2016 година до месец мај 2017 година, учениците од IV-1 одделение под менторство на одделенскиот наставник Соња Геговска научија 3 традиционални песни од партнер-земјите: Романија, Турција и Италија.

Уметничка галерија – бугарскиот сликар Владимир Димитров

Во рамките на Еразмус+ КА219 проект „Да ја обоиме иднината“, предвидена е активноста Уметничка галерија. Секое партнер-училиште ќе избере 1 познат национален уметник кој ќе биде проучуван по 2 месеци, односно неговиот стил. За време на активноста учениците ќе создаваат слики инспирирани од избрани уметници.

Целта на активноста е:

  • проучување на уметноста низ слики и
  • учениците да научат за познати интернационални уметници.

Месеците април и мај беа посветни на бугарскиот сликар Владимир Димитров. На часовите по ликовно образование учениците накратко се запознаа со неговиот живот и неговиот уметнички стил и дела. Тие разговараа и коментираа за неговите дела и ги истражуваат основните белези на неговите слики.

Потоа учениците создадоа свои слики употребувајќи ги елементите на делата на Владимир Димитров.

Проследете ја атмосферата за време на часовите

Уметничка галерија од цртежи изработени од учениците од I одд.

Уметничка галерија од цртежи изработени од учениците од II одд.

Уметничка галерија од цртежи изработени од учениците од III одд.

Уметничка галерија од цртежи изработени од учениците од IV одд.

Уметничка галерија од цртежи изработени од учениците од V одд.