Daily Archives: 09/05/2017

Регионален натпревар на хорови, оркестри и млади интепретатори 2016/2017

На 19.04.2017 година се одржа Регионалениот натпревар на хорови, оркестри и млади интепретатори 2016/2017 организиран од страна на Здружението на музички педагози на РМ. Учениците од нашето училиште ги освоија следните резултати:

I натпреварувачка дисциплина: хорови

I (прво) место

  • хорот при ООУ „Лазо Анегловски“ – ментор Тања Крстевска

II натпреварувачка дисциплина: солисти и групи:

II (второ) место:

  • Анастасија Ѓорѓиеска IX одд. – ментор Тања Крстевска
  • Антонела Давиткова, Џаст Дејо Даниелс и Анастасија Ѓорѓиеска IX одд. - ментор Тања Крстевска
  • Борјана и Бојана Коцеви VII одд. – ментор Наташа Димоска
  • Марио Немет VII одд. – ментор Наташа Димоска

III (трето место):

  • Јулија Ѓорѓиеска VII одд. – ментор Тања Крстевска