Daily Archives: 27/09/2017

Европскиот ден на јазиците

По повод Европскиот ден на јазиците ООУ „Лазо Ангеловски“ зема учество во свечената манифестација која се одржа во ООУ „Димитар Миладинов“ на 25.09.2017 година, а истата целосно беше подржана од страна на Францускиот институт.

Нашето училиште се претстави со два штанда, Ермански и Црногорски, за чиј естетски изглед се погрижија родителите Арлине Пилојан Вртеска и Тодица Зечевиќ.
Учениците од нашето училиште го означија Европскиот ден на јазиците со поздрав на француски и ерманески јазик и цитат од црногорскиот писател Петар Петровиќ- Његош.

Исто така изведоа песна на трите јазика кои се изучуваат во нашето училипште во придружба на виолина и покажаа дека и сите различни култури и сите јазици промовираат исти вредности.