Daily Archives: 29/09/2017

Традиционални детски игри

Во рамките на Еразмус+ КА219 проект „Да ја обоиме иднината“, предвидена е активноста изработка на Збирка со традиционални детски игри и ДВД.  Секое партнер-училиште ќе избере 3 традиционални детски игри, за кои: ќе се изработат инструкции за играње на играта, ќе се изработат пример планирања за примена на игрите во наставата и ќе се направат видеа како учениците ги играат игрите. Потоа игрите од различните земји ќе бидат применети во наставата.

Целта на активноста е:

  • учениците да се запознаат и да ги научат традицоналните игри од земјите-партнери
  • да се зајакне спортот и физичката активност преку игри.

Подолу се видеата од избраните традиционални игри од: Австрија, Италија, Македонија, Романија и Турција.