Daily Archives: 11/11/2017

Прва државна награда на конкурс „Творење и креирање на творби од отпад од пакување“

Во конуренција на многу училишта од земјава со учениците од IV-4 одд. учествуваа на конкурсот „Творење и креирање на творби од отпад од пакување“ организиран од ЕУРО-ЕКОПАК, Министерство за животна средина и Детски ликовен центар и освоија четири први награди како и дипломи за учество. Наставник-ментор Светлана Јосифоска.