Daily Archives: 18/03/2018

Општински и регионален натпревар по географија

На општинскиот натпревар на 10.02.2018 година што се одржа во ООУ “Лазо Трповски”-Скопје. Михаела Величковска IX-4 освои второ место- 92 бода и Глигор Лиговски IX-6 втора награда- 88 бодови.

На 17.03.2018 година се одржа регионалниот натпревар по географија во СЕПУГС “Васил Антевски Дрен”-Скопје. Нашите ученици постигнаа солидни резултати: Глигор Лиговски IX-6 прва награда- 92 бодови и Михаела Величковска IX-4 втора награда- 86 бодови.
Учениците продолжуваат на Државниот натпревар што ќе биде по еден месец.