Monthly Archives: August 2018

Почеток на учебната 2018-2019 година

Наставата во новата учебна година започнува со следниот распоред на паралелки по смени, а смените се менуваат на две недели.

На првиот училишен ден учениците треба да дојдат на училиште во училишни униформи. Учениците од VI-IX одделение ќе добијат информација од класните раководители за новите униформи на првиот училишен час.

Среќен почеток!

info

Меѓународен франкофонски камп

Меѓународниот франкофонски камп во Тиранасе се одржува под покровителството на Меѓународната организација на франкофонијата, а реализацијата на годишниот капм е подржана од партнерството меѓу Министерството за образование и наука на Р.Македонија, Нациналната комисија за Франкофонија, Здружението на професорите по француски јазик со поддршка на Меѓународната организација на франкофонија и CREFECO-регионален центар за земјите од Централна и Источна Европа.
На овој камп учествуваа 36 ученици -франкофони од шест франкофонски земји од регионот: Македонија, Молдавија, Романија, Бугарија, Ерменија и Албанија. Благодареније на постигнати успеси на повеќе државни натпревари по француски јазик во учебната 2017/2018 Македонија ја преставуваат шест основни училишта меѓу кои и ООУ Лазо Ангеловски со ученичката Сара Бурнеска.
Во рамките на франкофонскиот камп беа ангажирани аниматори од Франција Романија и Албанија кои на учесниците им понудија богата програма со најразлични активности: едукативни и друштвени игри, спортски активности, театарски работилници, поетско читање, караоке и друго со цел да се збогаатат знаењата и вештините по француски јазик, да разменуваат икуства и да стекнат нови пријателства.