Daily Archives: 11/10/2018

Републичката детска ликовна изложба „11 ти Октомври“

На ден 09.10.2018 година се одржа свечено доделување на дипломи од Републичката детска ликовна изложба „11 ти Октомври“. Конкурсот беше организиран од Детскиот ликовен центар, под покровителство на Министерството на култура, каде што и се одржа свеченато фоделување на наградите.

Ученици од нашето училиште учествуваа на ликовниот конкурс по повод празникот „11 ти Октоври “, на слободна тема и беа освоени следните награди:

  • Дона Арсова V-3 одд -прво место (ментор: Марина Нанева)
  • Елена Велкоска V-4 одд-прво место (ментор: Светлана Јосифоска)
  • Ива Бошеска V-2 одд-прво место (ментор: Билјана Спасовска)
  • Дамјан Трипуновски V-3 одд-второ место (ментор: Марина Нанева)
  • Мила Јованоска V-1 одд-второ место (ментор: Билјана Колевска)
  • Калина Танеска I-4 одд-трето место (ментор: Марија Матеева)
  • Марија Станчева VIII одд-прво место (ментор: Ристо Андреев)