Daily Archives: 04/12/2018

Посета на филијалата на Стопанска банка

На ден 03.12.2018 година учениците од I-3 одд. под раководство на одделенските наставници Лидија Божиноска и Ивана Младеновска беа гости во филијалата на Стопанска банка во реонски центар Ново Лисиче. Цел на оваа посета беше поткрепа на наставата по математика (работа со монети).

Собирна акција за децата од Клиниката за Онкологија

Во периодот од 26-30.11.2018 година ученици волонтери членови на Црвен крст при ООУ “Лазо Ангеловски” успешно ја реализираа собирната акција во парични и материјални средства наменити за децата од Клиниката за Онкологија.

received_612983252437783