Daily Archives: 12/12/2018

Училишен натпревар по физика

На ден 12.12.2018 година се одржа училишен натпревар по физика. Учениците ги освоија следните резултати:

VIII одделение

  • прво место: Станчева Марија VIII-3 одд.
  • второ место: Стојановиќ Милијана VIII-4 одд.
  • трето место: Соколовска Тамара VIII-3 одд.

IX одделение

  • прво место: Коцева Ивана IX-2 одд.
  • второ место: Терзовска Мила IX-1 одд.
  • трето место: Цоневска Теона IX-1 одд.

Ментор-Жаклина Колевска