Daily Archives: 14/03/2019

Општински натпревар по математика

На 02.03.2019 година во ООУ “Љубен Лапе” – Аеродром, се одржа Општинскиот натпревар по математика. Постигнати се следните резултати:

IV одделение

 • Исидора Павловска  IV-3  - III место
 • Ане Дрвошанска IV- 2 – пофалница

V одделение

 • Ана Радеска V-2 – II место
 • Ема Котевска V- 5– II место
 • Ива Бошеска V-2 – III место
 • Јован Петроски V-1 – пофалница

VI одделение

 • Теона Тренеска VI-5- I место
 • Марко Бишкоски VI-1 – I место
 • Сара Митeвска VI-2  - II место
 • Ангела Ристовска VI-4  - III место
 • Даријан Атанасовски VI-6 – III место
 • Теона Ѓорѓиева VI-1 – III место
 • Кристина Стојанова VI-4 – пофалница

VII одделение

 • Марта Стојковска VII-3 – III место

VIII одделение

 • Милијана Стојановиќ  VIII-4 – I место
 • Марија Саралиевска VIII-5 – пофалница
 • Марија Станчева VIII-3 – пофалница

IX одделение

 • Ивана Коцева IX-2 – II место
 • Теона Цоневска IX-1  - III место
 • БојанаНаумовска IX-4 – пофалница
 • Мила Пандилеска IX-2  - пофалница

Сите ученици продолжуваат на Регионален натпревар.

Регионален натпревар по физика

На ден 09.03.2019 година се одржа регионалниот  натпревар по физика.
Учениците ги постигнаа следните резултати:
 • Мариела Стефановска VIII-4 одд – (пласман за државен натпревар);
 • Вања Секуловска VIII-2 одд – (пласман за државен натпревар);
 • четврто место (пофалница): Марија Станчева VIII-3 одд;
 • четврто место (пофалница): Милијана Стојановиќ од VIII-4 одд

Ментор – Жаклина Колевска