Daily Archives: 04/05/2019

Регионален натпревар по математика

На 13.04.2019 година се одржа Регионалниот натпревар по математика. Постигнати се следните резултати:

V одделение

 • Ана Радеска V-2 – I место
 • Ива Бошеска V-2 – I место
 • Ема Котевска V- 5– III место
 • Јован Петроски V-1 – III место

VI одделение

 • Марко Бишкоски VI-1 – I место
 • Теона Тренеска VI-5- II место
 • Даријан Атанасовски VI-6 – III место
 • Ангела Ристовска VI-4  - пофалница
 • Теона Ѓорѓиева VI-1 – пофалница
 • Кристина Стојанова VI-4 – пофалница

VII одделение

 • Марта Стојковска VII-3 – III место

VIII одделение

 • Марија Станчева VIII-3 – I место