Monthly Archives: December 2019

Училишен натпревар по биологија и природни науки

На 17.12.2019 година во нашето училиште се одржа училишен натпревар по биологија и природни науки.

Учениците ги постигнаа следните резултати:

V одделение

 • I награда: Мила Блажева
 • II награда:Марко Панчевски
 • III награда:Константин Брајаноски

Наставник: м-р Ирина Шорева

VI одделение

 • I награда: Марко Колевски
 • II награда: Дамјан Илиоски
 • III награда:Ана Радеска

Наставник: Весна Јорданова

VII одделение

 • I награда: Теона Треневска
 • II награда: Даријан Атанасовски
 • III награда:Катерина Иванова

Наставник: Весна Јорданова

VIII одделение

 • I награда: Марија Поповска
 • II награда: Гала Додевска                                     
 • III награда:Андреја Пејковска

Наставник: Цветанка Малческа

IX одделение

 • I награда: Мариела Стефановска
 • II награда: Марија Станчева
 • III награда: Ангела Зимбакова

Наставник: Цветанка Малческа

Нашиот училишен дигитален весник

На 10.12.2019 година официјално беше пуштен онлајн нашиот училишен дигитален весник.

 963834253

www.in-formator.weebly.com

За време на месец ноември 2019 година, членовите на Медиумската секција активно работеа на подготовка на на весникот: пишување на статии и натписи, дигитална подготовка на онлајн платформата, изработка на постери за промоција на весникот и сл.

Училишниот дигитален весник е дел од Еразмус+ КА229 проектот „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“ (Young journalists of today – responsible digital citizens of tomorrow)

poster 1

Училишен натпревар по физика

На училишниот натпревар по физика што се одржа на 06.12.2019 година учениците ги постигнаа следните резултати:

IX одд.:

 • 1 место, Милијана Стојановиќ, IX-4 одд.
 • 2 место, Марија Станчева,  IX-3 одд.
 • 3 место, Мила Трајановска, IX-1 одд.
VIII одд.:
 • 1 место, Ивана Блажева, VIII-1 одд.
 • 2 место, Миа Драгниќ, VIII-4 одд.
 • 3 место, Гала Додевска, VIII- 3 одд.
Ментор – Жаклина Колевска