Daily Archives: 07/12/2019

Училишен натпревар по физика

На училишниот натпревар по физика што се одржа на 06.12.2019 година учениците ги постигнаа следните резултати:

IX одд.:

  • 1 место, Милијана Стојановиќ, IX-4 одд.
  • 2 место, Марија Станчева,  IX-3 одд.
  • 3 место, Мила Трајановска, IX-1 одд.
VIII одд.:
  • 1 место, Ивана Блажева, VIII-1 одд.
  • 2 место, Миа Драгниќ, VIII-4 одд.
  • 3 место, Гала Додевска, VIII- 3 одд.
Ментор – Жаклина Колевска