Daily Archives: 11/12/2019

Нашиот училишен дигитален весник

На 10.12.2019 година официјално беше пуштен онлајн нашиот училишен дигитален весник.

 963834253

www.in-formator.weebly.com

За време на месец ноември 2019 година, членовите на Медиумската секција активно работеа на подготовка на на весникот: пишување на статии и натписи, дигитална подготовка на онлајн платформата, изработка на постери за промоција на весникот и сл.

Училишниот дигитален весник е дел од Еразмус+ КА229 проектот „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“ (Young journalists of today – responsible digital citizens of tomorrow)

poster 1