Monthly Archives: January 2020

Училишен натпревар по хемија

На ден 27.01.2020 година се одржа училишен натпревар по хемија.

Учениците од осмо одделение ги постигнаа следниве резултати:

 • прво место: Марија Поповска VIII-1 одд.
 • второ место: Миа Драгниќ VIII-4 одд.
 • трето место: Марија Митовска VIII-4 одд.

Учениците од девето одделение ги постигнаа следниве резултати:

 • прво место: Петра Кантурска IX-3 одд.
 • второ место: Мариела Стефановска IX-4 одд.
 • трето место: Марија Станчеваод IX-3 одд.

Дисеминација од обуката „Вештини на 21 век“

На 20.01.2020 година се одржа дисеминација на обуката „Вештини на 21 век“ за наставниците од предметна настава. Десиминацијата беше спроведена од тимот од 10 наставници кои ја посетија обуката на 13-15.01.2020 год. која е во рамките на проектот „Училишта на 21 век“ организирана од страна на Британскиот совет.

Цел на обуката се развивање на вештини и компетенции на наставниците за развивање на критичкото размилување и решавање проблеми (КРРП) кај учениците и кодирање со примена на Microbit во наставата. Во следниот период предвидено е да се рализираат отворени часови со примена на стратегии за развивање на овие вештини кај учениците, како и реализација на училишен проект кој ќе инволвира примена на Microbit.

Училишен натпревар по географија

На 23.12.2019 година, во нашето училиште се одржа училишен натпревар по географија.

Учениците ги постигнаа следните резултати:

  VI одделение:

 • 1 место -  Марко Колевски VI-6 одд.
 • 2 место  – Деа Јаначковска VI-2 одд.
 • 3 место – Филип Живков VI-1 одд.

VII одделение:

 • 1 место – Катерина Иванова VII-6 одд.
 • 2 место – Сара Костова VII-1 одд.
 • 3 место – Софија Тасиќ VII-6 одд.

VIII одделение:

 • 1 место – Марија Поповска VIII-1 одд.
 • 2 место – Леа Јанковска  VIII-1 одд.
 • 3 место – Гала Додевска   VIII-3 одд.