Daily Archives: 10/02/2020

Општински натпревар по географија

На 09.02.2020 год. се одржа општински натпревар по географија. Учениците ги постигнаа следните резултати:

VI одделение:

  • прво место – Филип Живков  VI-1 одд.
  • прва награда – Марко Колевски VI-6 одд.
  • прва награда – Деа Јаначковска VI-2 одд

VII одделение:

  • прва награда – Катерина Иванова VII-6 одд.
  • втора награда – Сара Костова  VII-1 одд.
  • втора награда – СофијаТасиќ VII-6 одд.

VIII одделение:

  • трето место -Марија Поповска VIII-1 одд.
  • прва награда – Гала Додевска VIII-3 одд.

Сите ученици продолжуваат на регионален натпревар.

Ментори: Марина Кујунџиева, Ане Аврамовска и Јулијана Максимовска