Daily Archives: 25/02/2020

Училишни натпревари по англиски јазик

Во текот на месец февруари 2020 година беа одржани училишни натпревари по англиски јазик. Учениците ги постигнаа следните резултати:

V одделение

 • 1 место: Симона Грашкоска V-5 одд
 • 2 место: Александар Цветковски V-1 одд
 • 3 место: Ведран Неделковски V-5 одд

VI одделение

 • 1 место: Ева Горгиевска VI-3 одд
 • 2 место: Горјана Андреска VI-3 одд
 • 3 место: Анастасија Пецевска VI-3 одд

VII одделение

 • 1 место: Ена Велеска VII-6 одд
 • 2 место: Сара Костова VII-1 одд
 • 3 место: Сара Митевска VII-3 одд

VIII одделение

 • 1 место: Марија Поповска VIII-1 одд
 • 2 место: Анастасија Христовска VIII-3 одд
 • 3 место: Марија Митевска VIII-4 одд

IX одделение

 • 1 место: Дафне Атанасовска IX-3 одд
 • 2 место: Милијана Стојановиќ IX-4 одд
 • 3 место: Мартина Јаначковска IX-6 одд