Monthly Archives: March 2020

Наградата еТвининг училиште 2020-2021

На ден 18.03.2020 година нашето училиште се здоби со наградата еТвининг училиште  2020-2021 која по трет пат се доделува од страна на Европската Комисија. За нашето училиште ова е втора награда, односно имаме добиено награда за еТвининг училиште 2018-2019.

На европско ниво 2139 училишта од 42 европски држави ја добија оваа награда, а од Република Македонија на листата се наоѓаат 10 училишта и 1 градинка. Целосната листа на наградени училишта можете да ја погледнете тука.  Наградените училишта се препознаени како лидери во области како:

 • дигитална пракса
 • пракса за е-безбедност
 • користење на иновативни и креативни приоди во педагогијата
 • промоција на континуиран професионален развој на вработените
 • промоција на практики на колаборативно учење на наставниците и учениците

Наградените училишта ќе:

 • имаат висока видливост на Европско ниво
 • ќе формираат Европска мрежа на еТвининг училишта водачи да го инспирираат понатамошниот развој на еТвининг
 • ќе можат да го покажуваат Знакот за еТвининг училиште во сите промотивни и информативни материјали
 • наградените наставници и директорите ќе бидат поканети да се вклучат во програми за професионаен развој.

awarded-etwinning-school-label-2020-21

Материјали за поддршка во самоучењето

Почитувани ученици и родители,

Како дел од поддршката во процесот на самоучење, наставниците од ООУ„Лазо Ангеловски“, Скопје, изготвија наставни материјали за периодов и истите можете да ги користите преку линковите подолу. Во зависност од времетраењето на прекинот на наставата истите линкови ќе бидат надополнувани од страна на наставниците. Секако дека ова е само поддршка и придонес на наставниците во овој период и не е задолжителен.

Следете не редовно!

Материјали за учење од далечина:

 • I одделение на следниот линк
 • II одделение на следниот линк
 • III одделение на следниот линк
 • IV одделение на следниот линк
 • V одделение на следниот линк
 • VI одделение на следниот линк
 • VII одделение на следниот линк
 • VIII одделение на следниот линк
 • IX одделение на следниот линк