Monthly Archives: March 2020

Општински натпревар по биологија и природни науки

На одржаниот Општински натпревар по природни науки и биологија, кој се одржа на 15.02.2020 година, учениците од нашето училиште ги покажаа следните резултати:

IV одделение

 • Марија Талеска IV-5 одд – I место
 • Никола Зорески IV-1 одд – II место
 • Лука Костадиноски IV-3 одд – III место
 • Ива Мицева IV-5 одд – III место
 • Андреј Митев IV-1 одд – III место
 • Павел Зафировски IV-3 одд – III место
 • Сара Драгниќ IV-5 одд – III место
 • Мила Јанковска IV-6 одд – пофалница
 • Анастасија Костова IV-6 одд – пофалница
 • Филип Горгиев IV-1 одд – пофалница
 • Теона Џуговска IV-5 одд – пофалница
 • Стефан Јачев IV-2 одд – учество

V одделение - ментор: м-р Ирина Шорева

 • Марко Панчевски – II награда
 • Александар Цветковски – II награда
 • Никола Ничев – III награда
 • Александра Митеска -III награда
 • Гаврил Азманов – III награда
 • Мила Блажева – III награда
 • Давор Панајотов – III награда
 • Михаил Мицковски – III награда
 • Теодора Стеваноска – III награда
 • Константин Брајаноски – пофалница
 • Јована Димовска – учество

VI одделение - ментор: Весна Јорданова

 • Марко Колевски – II награда
 • Ана Радеска – II награда
 • Ива Бошеска – II награда
 • Ангела Ристовска – III награда
 • Дамјан Илиоски – III награда
 • Андреа Лукарова – III награда
 • Исидора Коколанска – пофалница
 • Лина Крстеска – пофалница
 • Деа Јаначковска – пофалница
 • Павел Ваневски – пофалница
 • Петар Таневски – пофалница
 • Евгенија Велкова – пофалница
 • Огнен Славковски – учество

VII одделение - ментор: Весна Јорданова

 • Теона Тренеска – II награда
 • Катерина Иванова – III награда
 • Лука Ѓуриќ – III награда
 • Марко Бишкоски – III награда
 • Сара Костова – пофалница
 • Ана Гривчевска – пофалница
 • Теодора Саздановска – пофалница
 • Христина Стојанова – учество
 • Амра Пепиќ – учество
 • Горјан Азманов -учество
 • Филип Бишковски -учество

VIII одделение - ментор: Цветанка Малческа

 • Гала Додевска – II награда
 • Марија Поповска – III награда
 • Лара Маркова – пофалница
 • Миа Драгниќ – пофалница
 • Стефанија Димковска – пофалница
 • Марија Митовска – учество
 • Димитриј Кочов – учество
 • Андреја Пејковска – учество
 • Мила Петровска – учество
 • Марија Стојановска – учество
 • Марта Стојковска – учество
 • Анастасија Христовска – учество
 • Андреј Костовски – учество

IX одделение - ментор: Цветанка Малческа

 • Марија Станчева – II награда
 • Мартина Јаначковска – III награда
 • Тамара Соколовска – III награда
 • Мариела Стефановскa – пофалница
 • Мила Трајановска – пофалница
 • Ангела Зимбакова – пофалница
 • Ангела Чангарлиева – пофалница
 • Иван Тренчевски – пофалница
 • Анастасија Симовиќ – учество
 • Славчо Велковски – учество
 • Дафне Атанасова – учество
 • Петра Кантурска – учество
 • Лина Павловска – учество

Регионален натпревар по географија

На 07.03.2020 год. се одржа регионален натпревар по географија. Учениците ги постигнаа следните резултати:

VI одделение:

 • II (втора) награда – Марко Колевски VI-6 одд.
 • II (втора) награда – Филип Живков VI-1 одд.
 • учество – Деа Јаначковска VI-2 одд.

VII одделение:

 • I (прва) награда – Софија Тасиќ VII-6 одд.
 • II (втора) награда – Катерина Иванова VII-6 одд.
 • учество – Сара Костова VII-1 одд.

VIII одделение:

 • II (втора) награда – Гала Додевска VIII-3 одд.
 • учество - Марија Поповска VIII-1 одд.

Обука за соработка со родители во рамките на Еразмус+ КА101 проектот „Градеме нови мостови – размислувај надвор од кутијата“

Во рамките на Еразмус+  КА101 проектот „Градеме нови мостови – размислувај надвор од кутијата“ во периодот од 24-28.02.2020 година беше посетена обуката за соработка со родители во Севиља, Шпанија. Обуката беше реализирана од страна на интернационалениот тренинг провајдер IDevelop, стручен во проферисонален развој на наставници преку промовирање, поддршка и овозможување на тренинг активности во склад со Еразмус+ принципите. Учесници на обуката беа следните наставници: Љубица Ружинска, Весна Стезоска и директорот Перо Арсеновски.

Цели на обуката беа:

 • подобрување на вештините и ресурсите за градење на конструктивни и позитивни односи со учениците и семејствата;
 • начините да се препознаат потребите, стравовите и очекувањата на учениците и семејствата со цел да се развива довербата помеѓу сите субјекти;
 • учење на специфични ресурси, техники и програми со кои би се подобрила комуникацијата во проблемските ситуации;
 • начини за рабирање и менаџирање на чувствата, развивање на комуникацијата со учениците и родителите со цел создавање атмосфера на разбирање која се фокусира на изнаоѓање решенија на проблемите.

Во следниот период, наставниците кои ја посетија обуката ќе одржат интерни обуки на останатите наставници во училиштето (работилници, отворени часови, менторство на наставници и сл.) како и дисеминација на локално и национално ниво преку организирање на обуки за наставници од училишта од општина Аеродром и пошироко.