Monthly Archives: March 2020

Регионален натпревар по географија

На 07.03.2020 год. се одржа регионален натпревар по географија. Учениците ги постигнаа следните резултати:

VI одделение:

 • II (втора) награда – Марко Колевски VI-6 одд.
 • II (втора) награда – Филип Живков VI-1 одд.
 • учество – Деа Јаначковска VI-2 одд.

VII одделение:

 • I (прва) награда – Софија Тасиќ VII-6 одд.
 • II (втора) награда – Катерина Иванова VII-6 одд.
 • учество – Сара Костова VII-1 одд.

VIII одделение:

 • II (втора) награда – Гала Додевска VIII-3 одд.
 • учество - Марија Поповска VIII-1 одд.

Обука за соработка со родители во рамките на Еразмус+ КА101 проектот „Градеме нови мостови – размислувај надвор од кутијата“

Во рамките на Еразмус+  КА101 проектот „Градеме нови мостови – размислувај надвор од кутијата“ во периодот од 24-28.02.2020 година беше посетена обуката за соработка со родители во Севиља, Шпанија. Обуката беше реализирана од страна на интернационалениот тренинг провајдер IDevelop, стручен во проферисонален развој на наставници преку промовирање, поддршка и овозможување на тренинг активности во склад со Еразмус+ принципите. Учесници на обуката беа следните наставници: Љубица Ружинска, Весна Стезоска и директорот Перо Арсеновски.

Цели на обуката беа:

 • подобрување на вештините и ресурсите за градење на конструктивни и позитивни односи со учениците и семејствата;
 • начините да се препознаат потребите, стравовите и очекувањата на учениците и семејствата со цел да се развива довербата помеѓу сите субјекти;
 • учење на специфични ресурси, техники и програми со кои би се подобрила комуникацијата во проблемските ситуации;
 • начини за рабирање и менаџирање на чувствата, развивање на комуникацијата со учениците и родителите со цел создавање атмосфера на разбирање која се фокусира на изнаоѓање решенија на проблемите.

Во следниот период, наставниците кои ја посетија обуката ќе одржат интерни обуки на останатите наставници во училиштето (работилници, отворени часови, менторство на наставници и сл.) како и дисеминација на локално и национално ниво преку организирање на обуки за наставници од училишта од општина Аеродром и пошироко.

 

Општински натпревар по математика

На 29.02.2020 година се одржа општинскиот натпревар по математика. Учениците од нашето училиште ги освоија следните резултати:

IV одделение

 • пофалница – Павел Зафировски

V одделение

 • 2 место: Александра Митеска
 • 3 место: Натали Ценевска

VI одделение

 • 1 место: Ива Бошеска, Ангела Ристовска, Ема Котевска, Ана Радеска
 • 2 место: Анастасија Пецевска
 • 3 место: Јован Петроски, Горазд Андоновски

VII одделение

 • 2 место: Сара Митевска, Марко Бишкоски
 • 3 место: Теона Тренеска

VIII одделение

 • 3 место: Марта Стојковска

IX одделение

 • 2 место: Милијана Стојановиќ, Марија Станчева