Daily Archives: 09/03/2020

Регионален натпревар по географија

На 07.03.2020 год. се одржа регионален натпревар по географија. Учениците ги постигнаа следните резултати:

VI одделение:

  • II (втора) награда – Марко Колевски VI-6 одд.
  • II (втора) награда – Филип Живков VI-1 одд.
  • учество – Деа Јаначковска VI-2 одд.

VII одделение:

  • I (прва) награда – Софија Тасиќ VII-6 одд.
  • II (втора) награда – Катерина Иванова VII-6 одд.
  • учество – Сара Костова VII-1 одд.

VIII одделение:

  • II (втора) награда – Гала Додевска VIII-3 одд.
  • учество - Марија Поповска VIII-1 одд.