Monthly Archives: June 2020

Ученик на генерација и пофалени ученици на генерацијата 2011-2020

На ден 10.06.2020 год. според Правилникот за номинирање, избор и прогласување на ученик на генерација и пофалени ученици при ООУ„Лазо Ангеловски“, Скопје ( https://tinyurl.com/y8y2k82n ),  Наставничкиот совет по предлог на комисијата за избор на ученик на генерацијата 2011-2020 ја прогласи ученичката Милијана Стојановиќ од IX 4 одд. за ученик на генерацијата 2011-2020.

Воедно наставничкиот совет ги пофали сите номинирани ученици за вложениот труд и постигнат успех на натпревари и училишни активности/проекти и континуиран одличен успех во генерацијата 2011/2020 год.

Пофалени ученици според рангирањето на комисијата се:
1.     Марија Станчева IX3
2.     Мариела Стефановска IX4
3.     Сара Бурнеска IX2
4.     Анастасија Илиевска IX5
5.     Мартина Јаначковска IX6
6.     Дафне Атанасова IX3
7.     Мила Цветковиќ IX2
8.     Петра Кантурска IX3
9.     Мила Трајановска IX1
10.  Марко Цветанов IX3
11.  Андреј АтанасовскиIX4
12.  Тијана Трајковиќ IX6

Свеченото доделување се одржа на 15.06.2020 год. Честитки за сите ученици и многу успеси во иднината!

Поетска работилница на тема „Убавините на пролетта“

Во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Креативни читатели“, библиотекарот на училиштето м-р Благица Ангеловска, по заеднички договор и соработка со одделенскиот наставник м-р Душанка Панкова, ја организираше поетската работилница на тема „Убавините на пролетта“ за учениците од V-2 одделение. Реализацијата на оваа работилница се одвиваше во рамките на прилагодената настава во актуелниот период, односно учењето на далечина со примена на дигитални алатки.

На 25 април 2020 год., беше одржан онлајн час преку дигиталната платформа zoom.us, со цел поетско творење на тема „Убавините на пролетта“. За таа цел учениците учениците се потсетија на основните елементи на песната: стих, строфа, рима и поетска слика и беа поттикнати да изнајдат зборови кои се римуваат. Исто така на учениците им беше поставен докумeнт со поетски творби со мотивот за пролетта од македонски автори за деца и поетски творби напишани од библиотекарот на училиштето (Благица Ангеловска) со цел да им послужат за поттикнување на инспирацијата при творењето. нгеловска) со цел да им послужат за поттикнување на инспирацијата при творењето. Тековно учениците добиваа определени насоки, упатства и стручна помош за пишување и за коригирање на личните поетски творби, според нивните индивидуални потреби и можности. На 7.5.2020 год., се реализираше организраното поетско читање за учениците од 5-2 одд. коишто напишаа лични поетски творби со мотивот на пролетта, а на крајот на истото тие имаа можност да размислат и да дадат свое мислење и видување за организираната поетска работилница и за поетското читање воопшто. Тие изразија желба да се повтори овој вид активност, ја искажаа својата љубов кон пролетта како годишно време, ги коментираа личните поетски творби на библиотекарот и најважно е што изразија задоволство, восхит и мотивација за понатамошни творечки активности организарни во рамките на училишната библиотека. Како награда за овој труд на учениците беше создадена илустрирана поетска читанка со личните постеки творби, односно изработки на учениците од 5-2 одд. „Убавините на пролетта“ од страна на библиотекарот преку апликацијата bookcreator.

Известување за избор на ученик на генерацијата 2011-2020 год.

Врз основ на Конкурсот за избор на ученик на генерацијата 2011-2020 год, распишан на 14.05.2020 год, комисијата за избор на ученик спроведе бодување според претходно утрдените критериуми и ја прогласи Милијана Стојановиќ за ученик на генерацијата 2011-2020 год.