Monthly Archives: April 2021

Виртуелни активности како дел од краткорочни настани за обука на заеднички персонал во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Поинакво образование во училницата во природа“

Во периодот од 26-28.04.2021 година беа реализирани виртуелни активности како дел од краткорочни настани за обука на заеднички персонал во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Поинакво образование во училницата во природа“Училиште-домаќин на виртуелните активности беше партнер-училиштето од Естонија, а во активностите учествуваат наставници од сите четири партнер-училишта во проектот: од Латвија, Романија и Македонија. Наставници од нашето училиште кои учествуваа во активностите беа: Елена Кузманова, Даниела Давковска, Жаклина Колевска и Весна Стрезовска. Активностите се реализираа преку платформата MS Teams (26 и 28.04.2021) и апликација Zoom (27.04.2021).

Цели:

 • Запознавање со образовниот систем во Естонија
 • Запознавање со моделот на Slow Movement
 • STEM предмети надвор од училницата – претставување на можности за реализација на предметите надвор од учиницата (во природа) и прилагодување на училишната околина за имплеменатција на истите (часови во природа/надвор, одмори и воннаставни активности надвор и сл.): размена на искуства и примери на добри пракси
 • Сумирање на на досега остварените проектни активности и исходи

Атмосферата од реализираните активности на 26.04.2021 година

Атмосферата од реализираните активности на 27.04.2021 година

Атмосферата од реализираните активности на 28.04.2021 година

Резултати од конкурсот за ученици од основно образование инспирирани од делата на Блаже Конески

По повод одбележувањето на 100- годишнината од раѓањето на Блаже Конески, Министерството за образование и наука на ден 11.03.2021 година објави Конкурс за ученици од основното образование инспирирани од делата на Блаже Конески.

Согласно критериумите утврдени во Конкурсот, Комисијата избра најдобра поетска творба и најдобар расказ. Од нашето училиште, ученичката Вероника Илиевска Тосковска од VI-6 одделение е на листата на најдобри творби во расказ. Резулатите од конкурсот можете да ги погледнете на следниот линк.

Повеќе јазичен речник со медиумски поими

dictionary-la

Во рамките на нашиот Еразмус+ КА229 проект „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“ 5 партнер училишта во проектот заеднички изработија Дигитална повеќе јазичен речник со медиумски поими. Дигиталниот речник беше едитирана од страна на партнер-училиштето од Романија. Тој содржи 15 медиумски поими кои се достапни на 6 јазици. Дигиталниот речник е изработен во веб апликација Genially и е достапен на следниот ЛИНК. Со кликање на иконите (на пр. на иконата Hashtag) поимите се достапни на шестте јазика (англиски, македонски, хрватски, српски, романски и шпански).

Регионален натпревар по англиски јазик

На 17.04.2021 година онлајн се одржа Регионалниот натпревар по англиски јазик. Учениците од нашето училиште ги постигнаа следните резултати:

V одделение (ментор Оливера Доновски)

 • 1 место: Павел Зафировски
 • 2 место: Кирил Здравев

VI одделение (ментор Мирослава Павлова-Аневска)

 • 1 место: Мила Настевска 
 • 1 место: Александар Цветковски

VII одделение (ментор Морфа Петровска)

 • 1 место: Ева Георгиевска
 • 2 место: Горјана Андреска

VIII одделение (ментор Љубица Ружинска)

 • 1 место: Ена Велеска
 • 1 место: Сара Костова

IX одделение (ментор Маја Тенев)

 • 1 место: Марија Поповска
 • 2 место: Миа Драгнич

Сите ученици се пласираа за учество на Државниот натпревар.