Monthly Archives: May 2021

Виртуелни активности како дел од краткорочна размена на група ученици рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Креативни читатели“

Во периодот од 17-21.05.2021 година беа реализирани виртуелни активности како дел од краткорочна размена на група ученици во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Креативни читатели“ . Училиште-домаќин на виртуелните активности беше нашето училиште, а во активностите учествуваат 22 наставници и 66 ученици од сите партнер-училишта во проектот: од Хрватска, Грција, Чешка и Латвија, како и 11 ученици и 10 наставници од нашето училиште .  Активностите се реализираа преку платформата MS Teams.

Цели:

  • учење на стратегии и активности кои го поттикнуваат читањето на креативен и иновативен начин во дигитална средина
  • употреба на различни апликации и дигитални алатки за креирање на различни визуелни приказни и постери
  • развивање на критичкото размислување и стекнување на вештини за решавање на проблемски ситуации со употреба на различни креативни и иновативни активности за читање
  • развивање на комуникациските вештини, стекнување со искуства и создавање на нови пријателства преку колаборативна работа помеѓу учесниците од различни партнер-училишта и различни држави
  • развивање на англсиките јазични вештини (подобрување на вештините за разбирање и говорење)
  • запознавање со македонската култура, традиции и обичаи

За време на првиот ден (17.05.2021 година) од виртуелните активности го претставивме нашето училиште преку кратко видео изработено од страна на ученици од нашето училиште

Учесниците се запознаа меѓусебе преку интерактивната активност „Две вистини и лага“ и научија нови работи за петте земји партнери во проектот преку интерактивно видео-квиз направено со алатката Edpuzzle.

Атмосферата од реализираните активности на 17.05.2021 година

За време на вториот ден (18.05.2021 година) од виртуелните активности  учесниците го започнаа денот со кратка активност за загревање (Ice-breaker): создавање на вируелен облак на зборови со алатката AnswerGarden

Day 2-screenshots (6)

Потоа учесниците имаа можност преку интерактивна игра да решаваат загатки (Riddles) користејќи ја алатката Wordwall. Третата активност за време на вториот ден во која учесниците работејќи колаборативно во групи пишуваа приказна по дадени слики.

Атмосферата од реализираните активности на 18.05.2021 година

За време на третиот ден (19.05.2021 година) од виртуелните активности  учесниците го започнаа денот со кратка активност за загревање (Ice-breaker), по која следеше креативно-творечка работилница на тема „Книгата ми го осветлува патот по кој чекорам“  во која која учесниците работејќи колаборативно во групи изработуваат постери за промовирање на читањето корисејќи ја алатката Padlet.

Третиот ден го завршивме со кратка драматицазија (role-play) изведена од двајца наши ученици, по која учесниците гласаа преку Poll за тоа со кој лик повеќе се согласуваат: дедото (дека треба повеќе да читаме книги) или внукот (доволно е да се прочита прераскажана кратка верзија на книга)

Атмосферата од реализираните активности на 19.05.2021 година

За време на четвртиот ден (20.05.2021 година) од виртуелните активности  учесниците го започнаа денот со кратка активност за загревање (Ice-breaker), по која партнер-училиштето од Грција се претстави со своја активност: презентација на стрип-приказни, а партнер-училиштето од Хрватска презентираа своја традиционална приказна. Потоа учесниците имаа можност преку интерактивна игра да решаваат загатки (Riddles) користејќи ја алатката Wordwall.

Атмосферата од реализираните активности на 20.05.2021 година

За врема на петтиот ден (21.05.2021 година) учесниците имаа можност преку виртуелна тура (Treasure hunt) да го истражат и запознаат главниот град на нашата држава, Скопје посетувајќи виртуелно дел од знаменитостите во градот и да се запознаат во нашата култура, историја и уметност.

Атмосферата од реализираните активности на 21.05.2021 година

Дигитална книга со добри пракси во рамките на Еразмус+ КА229 проект „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“

Во рамките на нашиот Еразмус+ КА229 проект „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“  во месец март 2021 година, 5 партнер училишта во проектот заеднички изработија Дигитална книга со колекција на дигитални апликации и алатки. Како резулат 5 партнер-училишта подготвија Дигитална книга со добри пракси во која се прикажани примери на примена на дигитални алатки (Sli.do, Blogger, Mentimeter, Padlet и Kahoot) во секојдневната настава.

Дигиталната книга со добри пракси е достапна на следниот ЛИНК

digital-booklet-la

Регионален натпревар за претставување на фотографија по француски јазик

На 30.04.2021 година се одржа Регионален натпревар за претставување на фотографија по француски јазик на тема „Mon quotidien avec Covid 19” (Мојот секојдневен живот за време на Ковид 19 ) во категорија за учениците од VI одд . на кој ученичката  Лара Михаиловска од VI-1 одд. освои прво место.

Регионален натпревар по француски јазик

На 07.05.2021 година онлајн се одржа Регионалниот натпревар по француски јазик за деветто одделение (Олимпијади), а истиот се состои од писмен и устен дел, односно писмено разбирање, усно разбирање, граматички тест, писмено изразување и усно изразување вклучувајќи ги сите наставни содржини од шесто до деветто оддление по француски јазик.
Учениците од нашето училиште ги освоија следните резултати:

  • 4 место: Гала Додевска IX-3 одд.
  • 5 место: Марија Стојановска IX-2 одд.
  • 8 место: Јана Митковска IX-1 одд.