Monthly Archives: June 2021

Резултати од Интернационалниот натпревар Кенгур 2021

На 18.03.2021 година се одржа Интернационалниот натпревар Кенгур 2021 на кој ученици од нашето училиште ги постигнаа следните резултати:

1 место:

 • Мила Јанеска – I одд
 • Клара Јовановска -   I одд
 • Горазд Ѓорѓиевски -  I одд
 • Виктор Јониќ -  I одд
 • Ирина Димовска - II одд
 • Јана Пашовска - II одд
 • Тео Марков -  III одд
 • Ева Димитровска - III одд
 • Стефан Ќурчиески  - III одд
 • Дамјан Сековски - III одд
 • Теофил Сачкарски - III одд
 • Александар Јаќимовски - III одд
 • Јаков Павловски - IV одд
 • Андреј Тошевски – IV одд
 • Игор Димовски - V одд

2 место:

 • Јана Колевска - II одд
 • Симона Митковски - IV одд
 • Доротеа Барбутов - IV одд
 • Горјан Колевски - V одд

3 место:

 • Давид Илиевски - IV одд

Дисеминација од виртуелните активности како дел од краткорочни настани за обука на заеднички персонал и придружни лица во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Поинакво образование во училницата во природа“

Во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Поинакво образование во училницата во природа“ беа одржани виртуелните активности како дел од краткорочни настани за обука на заеднички персонал и придружни лица во периодот од 26-28.04.2021 година на кои училиште-домаќин беше Palade Põhikool, Естонија. На мобилноста присуствуваат членови од партнер-училиштата од Латвија, Романија и Македонија. Од нашето училиште беа присутни 4 наставници: Елена Кузманова, Даниела Давковска, Жаклина Колевска, Весна Стрезовска.

На 22.06.2021 година се одржа дисеминација на реализираните активностите.

Наставниците кои учествуваа на мобилноста, Елена Кузманова, Даниела Давковска, Жаклина Колевска, Весна Стрезовска, ги преставија активностите за време на мобилноста на останатите колеги од нашето училиште. Презентацијата можете да ја погледнете подолу

Презентација од дисеминација на виртуелната мобилност во Естонија

Атмосферата од реализираната дисеминација на 22.06.2021 година

Известување

Се известуваат родителите дека од 22-25.06.2021 година во период од 9 до 12:30 часот ќе можат да ги подигнат потврдите за запишан ученик во прво одделение во учебната 2021/2022.

Потврдите ќе послужат за добивање еднократна парична помош од страна на Општина Аеродром.