Daily Archives: 25/08/2021

Известување за слободни изборни предмети во IV одделение

Во учебната 2021/2022 година за слободни изборни предмети во IV одделение кои беа понудени во Водичот од Бирото за развој на образование во ООУ„Лазо Ангеловски“ за првото полугодие избран е предметот сликање, цртање, вајарство а за второ полугодие пеење и танцување согласно новата Концепција за основно образование.