Daily Archives: 29/11/2021

Едуино игратон – Коцкаста приказна I-2

Учениците од I-2 одделение од ООУ„Лазо Ангеловски“ на 29.11.2021 година во рамките на  предметот – македонски јазик  реализираа  активност  насловена како Коцкаста приказна“.

Целта на оваа активност е да се збогатува активниот речник; Да се развиваат способности за самостојно усно изразување; Развивање на способности за идентификација на 3Д форма (коцка).

Материјали  потребни за оваа активност се:

  • Ножици, лепак, конструктивен материјал за изработка на коцка, слики со овошје и зеленчук

Време за реализација: 30 минути

Возраст – Развоен период: 5-6 години

Активноста „Коцкаста приказна“ е наменета за деца од 6 до 8 годишна возраст и им помага при користење на новите зборови во секојдневната комуникација. Преку оваа активност децата учат самостојно да се изразуваат усно.

Учениците беа поделени во пет групи по шест деца. Учениците најнапред требаа со помош на наставникот да изработат коцки и на нив на сите шест страни да залепат овошје и зеленчук(јагода, јаболка, круша, брокула, компир,морков. . . ). Потоа секој ученик во  групата имаше за задача да ја фрли коцката и во зависност од тоа што ќе му падне дали овошје или зеленчук да го именува и да ги  опише неговите карактеристики

Резултати од примената на оваа игра:

Користење на новите зборови во секојдневната комуникација; Самостојно усно  изразување; Идентификација на 3Д форма (коцка).

Одделенски наставници на I-2 одделение: Магдалена Петреска и Зорица Божинов

Едиуно игратон – Трка на емоции III одд

Активностите на учениците од III одделение се реализираа на ден 29.11.2021 год.
Програмско подрачје: Социоемоционален развој
Цели: Да развиваат позитивни односи и емпатија кон другите, зајакнување на самоконтрола и решавање конфликти.
Резултати: Ќе развијат позитивни односи; ќе научат нови начини за менаџирање на емоциите, слушајќи ги своите врсници; ќе ја зајакнат самоконтролата признавајќи ја победата на другиот.

Краток опис на активноста: На бела ткаенина се цртаат неколку од основните емоции (СРЕЌА; ТАГА; ГНЕВ; СТРАВ; ИЗНЕНАДУВАЊЕ; СРАМ …. (6 ЕМОЦИИ). Секоја од нив ја повторуваме вертикално 6 пати. Од картон се изработува коцка за вртење на која се цртаат емоциите кои се користат во играта.Секој ученик одбира една емоција (како што се чувствува денес) и дава опис за таа емоција.

Потоа, се редат учениците во колона и еден ученик ја започнува играта. Ученикот ја фрла коцката и застанува на емоцијата што му се паднала на коцката. Потоа, раскажува една случка која му се случила и во која се почувствувал како дадената емоција. Откако ќе заврши ја дава коцката на следниот ученик. Играта завршува кога ќе помине секој ученик по еднаш.
Одделенски наставници:
Билјана Кузевска III-1
Гордана Камческа Ѓоревска III-4

Тамара Тодоровска III-5

Едуино игратон – Пресликување на фолија I-1

На 29.11.2021 во рамките на  предметот–ликовно образование  се реализираше  активност  насловена како „Пресликување на фолија“.

Целта на оваа активност е развој на креативноста при употреба на разновидни материјали за ликовно изразување

Материјали  потребни за оваа активност се:Алуминиумска фолија (исечена малку поголема од лист А4 формат); пена за бричењ; дрвено стапче ; бел лист/лист од блок; темперни бои; фломастери.

Време за реализација: 20 минути

Возраст – Развоен период: 5-6 години

На училишната клупа се поставува алуминиумска фолија на којашто се нанесува пена за бричење ; потоа детето нанесува капки боја и со дрвено стапче  исцртува различни декоративни шари; откако ќе бидат шарите готови, треба нежно да се постави листот врз фолијата; шарите од фолијата ќе се пресликаат на белиот лист.

Резултати од примената на оваа игра:

Во оваа активност учениците  ja научија постапката на пресликување и начинот на кој може самостојно да го направат тоа според дадените инструкции и при тоа учениците употребуваа разновидни материјали за креативно ликовно изразување.  По завршувањето на пресликувањето направија  изложба со своите дела.

Одделенски наставници на I-1 одделение: Емилија Сарафилоска